Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Studniówka 2020
 • Uczymy się pracować z tablicą interaktywną (Szkolenie ZCDNu)
 • Inauguracja Sali Organowej im. C. Loewego w ZPSM w Szczecinie
 • Czytelniczy wolontariat
 • Warsztaty orkiestrowe i koncert w Pasewalku (Niemcy)
 • Koncert Wigilijny AD 2019
 • Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"
 • Alicja w Krainie Nieszczęść
 • Jesienny Meeting Klarnetowy
 • Warsztaty obojowe - dr Ireneusz Stawniak
 • Niepodległa - 101 lat
 • Teoria w praktyce
 • 11:11 AD 2019
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2019
 • Warsztaty Puzonowe z Michałem Mazurkiewiczem
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM.
 • Edukacja biologiczna w POSM II st.
 • Pomerania - Koncert w Fiharmonii
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych
 • Poczytaj mi mój Profesorze...
 • Rok Szkolny 2019/2020
 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

28.10.2019 r.

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin za rok szkolny 2019/2020 otrzymali następujący uczniowie: Kamil Borsuk (klasa 5 PSM II st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Adam Chocian (klasa 2 POSM II st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Tymon Chruściel (klasa 6 POSM II st.) – klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego, Weronika Głowacka (klasa 6 PSM II st.) – klasa fletu Bartosza Głowackiego, Irena Kiełbasińska (klasa 3 POSM II st.) – klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej, Wiktor Komorowski (klasa 5 POSM II st.) – klasa fagotu Edyty Moroz, Filip Niczyporuk (klasa 2 POSM II st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Antoni Pastusiak (klasa 3 PSM I st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Cyprian Szawracki (klasa 6 POSM II st.) – klasa saksofonu Julity Przybylskiej.

Gratulujemy!

początek strony...

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

28.10.2019 r.

Kamil Borsuk (klasa 5 PSM II st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Tymon Chruściel (klasa 6 POSM II) - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego, Weronika Głowacka (klasa 6 PSM II st.) – klasa fletu Bartosza Głowackiego, Wiktor Komorowski (klasa 5 POSM II st.) – klasa fagotu Edyty Moroz, Cypran Szawracki (klasa 6 POSM II st.) – klasa saksofonu Julity Przybylskiej.

Gratulujemy!

początek strony...

Komunikat Dyrektora ZPSM nr 5/20/21

24.10.2020 r.

Od dnia 24 października do 8 listopada 2020r. zmienia się organizacja pracy szkoły:

1. Realizacja wszystkich zajęć lekcyjnych w klasach I – III PSM I st. odbywa się stacjonarnie, w uzasadnionych sytuacjach – jeśli dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach np. z powodu kwarantanny, możliwa jest transmisja zajęć ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, rytmika) po przez platformę Teams.

2. Realizacja lekcji instrumentu głównego odbywa się stacjonarnie w POSM II st., PSM II st. i w klasie czwartej PSM I st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy obowiązującym w trybie stacjonarnym.

3. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM II st. i w klasie czwartej PSM I st. mogą odbywać się w następujących wariantach: stacjonarnie, hybrydowo (np. jeden raz w szkole – jeden raz zdalnie) lub zdalnie; do wyboru przez nauczyciela po uzgodnieniu z uczniem /rodzicem. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy obowiązującym w trybie stacjonarnym.

4. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły możliwe jest prowadzenie zajęć stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy obowiązującym w trybie stacjonarnym.

5. Chór, orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie z opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams wg planu stacjonarnego.

6. W POSM II st. zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące prowadzone są zdalnie, za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

7. W PSM II st. i w klasie IV PSM I st. zajęcia ogólnomuzyczne prowadzone są zdalnie, za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

8. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące w POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza nowy układ dzwonków w planie zajęć zdalnych ogólnokształcących i ogólnomuzycznych na platformie Teams(w dzienniku elektronicznym układ dzwonków pozostaje jak w planie stacjonarnym!)
1 godzina lekcyjna 8.00 – 8.30
2 godzina lekcyjna 8.40 – 9.10
3 godzina lekcyjna 9.20 – 9.50
4 godzina lekcyjna 10.00 – 10.30
5 godzina lekcyjna 10.40 – 11.10
Przerwa 60 minut
6 godzina lekcyjna 12.10 – 12.40
7 godzina lekcyjna 12.50 – 13.20
8 godzina lekcyjna 13.30 – 14.00
9 godzina lekcyjna 14.10 – 14.40

9. Dla PSM II st. i PSM I st. oraz dla zajęć zbiorowych artystycznych (np. chór, orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne) w POSM II st., PSM II st. i PSM I st. zachowane aktualne (stacjonarne) dzwonki od 15.30, zajęcia zdalne ogólnomuzyczne realizowane po 30 minut.

10. Zajęcia zdalne ogólnomuzyczne i zbiorowe artystyczne (np. chór, orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne) w POSM II st., PSM II st. i PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut.

11. W związku ze zmianą harmonogramu dzwonków w POSM II st. należy dostosować plan zajęć przedmiotów artystycznych indywidualnych.

12. Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są w trybie online, za pośrednictwem platformy Office365 i aplikacji Teams.

Uwagi końcowe:
W dniach 26.10 – 7.11.2020 r.:
- szkoła będzie czynna: w od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 - 21.00, w sobotę od godziny 8.00 - 15.00
- administracja szkoły pracuje w trybie hybrydowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. 00 – 16.00
- dyżury Dyrekcji i kierowników sekcji odbywają się zdalnie za pośrednictwem poczty mailowej przez sekretariat lub poprzez dziennik elektroniczny

początek strony...

Komunikat Dyrektora ZPSM nr 3a/20/21 -
Procedura organizacji pracy ZPSM w Szczecinie w czasie stanu epidemi SARS-CoV2

6.10.2020 r.

:: Procedura organizacji pracy ZPSM w Szczecinie w czasie stanu epidemi SARS-CoV2 (aktualizacja 6.10.2020 r.)...

:: Załącznik 1 do Procedury (aktualizacja 6.10.2020 r.)...

:: Załącznik 2 do Procedury...

:: Załącznik 3 do Procedury...

początek strony...

UWAGA!!!

10.09.2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z pkt. I.10 Procedury Organizacji Pracy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego dyżury kierownictwa szkoły odbywają się wyłącznie w systemie zdalnym za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie według następującego porządku:

Dyrektor ZPSM dr hab. Piotr Piechocki - wtorek, godz. 17:00-18:00.

Wicedyrektor ZPSM ds. kształcenia muzycznego mgr Renata Wilento - wtorek, godz. 15:30-16:30.

Wicedyrektor ZPSM ds. kształcenia ogólnego i ogólnomuzycznego mgr Dorota Kalinowska - środa, godz. 14:35-15:30

początek strony...

COVID-19 - Komunikaty Dyrektora ZPSM

:: Pod tym linkiem znajdziesz wszystkie aktualne komunikaty Dyrektora ZPSM dotyczące sytuacji związanej z epidemią Covid-19...

początek strony...

MEN - materiały do nauki hybrydowej i zdalnej - przedmioty ogólnokształcące

15.10.2020 r.

początek strony...

Nauczanie zdalne - materiały

15.10.2020 r.

początek strony...

COVID-19 - Materiały do nauki zdalnej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli

początek strony...

COVID-19 - Bezpieczeństwo pracy z komputerem i w internecie

początek strony...

Laureaci Konkursu "Szkolna Miniatura Fortepianowa"

8.07.2020

Jagoda Bytniewska - Milonga del Angel - II miejsce

początek strony...

Milena Biały - klasa 2, PSM I st.

25.06.2020

początek strony...

Nauczanie zdalne - uczniowie naszej PSM I st. nagrali piosenkę :)

23.06.2020

początek strony...

Projekt Adama Sztaby - również z udziałem naszych uczniów i nauczycieli

2.05.2020

początek strony...

Nauczanie zdalne - "Lista Przebojów Uczniów ZPSM"

5.05.2020

Chętni uczniowie ZPSM zostali poproszeni o podzielenie się swoimi ulubionymi utworami - utworami których słuchają, które grają, o których uczą się na zajęciach w naszej Szkole. W tym miejscu prezentowany jest owoc ich przemyśleń i wyborów.

początek strony...

Nauczanie zdalne - zespół kameralny Mateusza Kupskiego

6.05.2020

początek strony...

Zmarł prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki (*23.11.1933 – †29.03.2020)

30.03.2020 r.

początek strony...

Bella Ciao! - Klasa VI POSM II st., o naszej Szkole...

11.02.2019 r.

początek strony...

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

30.10.2019 r.

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin za rok szkolny 2018/2019 otrzymali następujący uczniowie: Tymon Chruściel – klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego (kl. 5 POSM II st.), Kamil Borsuk – klasa akordeonu Bogdana Górnika (kl. 4 PSM II st.), Barbara Baturo – klasa gitary Piotra Pałaca (kl. 4 POSM II st.), Weronika Głowacka – klasa fletu Bartosza Głowackiego (kl. 5 PSM II st), Wiktor Komorowski – klasa fagotu Edyty Moroz (kl. 4 POSM II st.), Jakub Mazur – klasa gitary Piotra Pałaca (kl. 6 POSM II st.), Karolina Białczewska – klasa gitary Piotra Pałaca (kl. 4 PSM II st.), Wiktoria Wasiak – klasa akordeonu Bogdana Górnika (kl. 4 PSM II st.), Daniel Rozmus – klasa skrzypiec Małgorzaty Gajewskiej-Makulec (kl. 5 POSM II st.), Cyprian Szawracki – klasa saksofonu Julity Przybylskiej (kl. 5 POSM II st.), Wiktoria Pałasz – klasa śpiewu jazzowego Jolanty Szczepaniak-Przybylińskiej (kl. 3 POSM II st.).

Gratulujemy!

początek strony...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów - Premiera RP Mateusza Morawieckiego

2.10.2019 r.

Jakub Mazur - uczeń klasy gitary Piotra Pałaca. W roku szkolnym 2018/2019 otrzymał promocję z wyróżnieniem do klasy VI POSM II st., uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w Szkole i tym samym po weryfikacji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

początek strony...

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego

18.10.2019 r.

Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.) - z klasy akordeonu Bogdana Górnika, Wiktor Komorowski (kl. 4 POSM II st.) - z klasy fagotu Edyty Moroz, Jakub Mazur (kl. 6 POSM II st.) - z klasy gitary Piotra Pałaca oraz otrzymali stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017/2018. Gratulujemy! Na zdjęciu - stypendyści wraz Piotrem Piechockim - Dyrektorem ZPSM

początek strony...

Sukcesy naszych uczniów

rok szkolny 2020/2021

Milena Biały (kl. 3 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: II miejsce w kategorii B w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym (online) - Leżajsk, 27.09.2020 r.

Tymon Chruściel (kl. 6 POSM II st.) - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: I miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym (online) - Bruksela, 1.08.2020 r.

***

Alicja Dramska (kl. 3 PSM I st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I nagroda w kategorii I w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym - Belgrad, 28.06.2020 r.

Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: II nagroda w kategorii VII w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym - Belgrad, 28.06.2020 r.

Antoni Pastusiak (kl. 2 PSM I st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I nagroda w kategorii A w Muse 2020 International Music Competition - Ateny 22.06.2020 r.

Adam Chocian (kl. 1 POSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I nagroda w kategorii C w Muse 2020 International Music Competition - Ateny 22.06.02.2020 r.

Filip Niczyporuk (kl. 2 POSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: II nagroda w kategorii D w Muse 2020 International Music Competition - Ateny 22.06.2020 r.

"Cinamon Duo" w składzie: Wiktoria Wasiak (kl. 4 PSM II st.), Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.) - przygotowanie Bogdan Górnik: I nagroda w kategoeorii D "ensemble" w Muse 2020 International Music Competition - Ateny 22.06.2020 r.

Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I nagroda w kategorii D w Muse 2020 International Music Competition - Ateny 22.06.2020 r.

Stanisław Kawecki (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: II miejsce ex aequo w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Jagoda Bytniewicz-Judasz (kl. 3 PSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: II miejsce ec aequo w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Emma Kocój (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I miejsce w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Dominika Stróżyk (kl. 4 POSM II st.) - Przygotowanie Iwona Kołodzińska: wyróżnienie w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Jan Kowalówka (kl. 3 PSM II st.) - Przygotowanie Alina Pycio-Grochowska: wyróżnienie w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Gabriela Jurksztowicz (kl. 1 PSM II st.) - przygotowanie Alina Pycio-Grochowska: wyróżnienie w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Filip Soboń (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Alina Pycio-Grochowska: wyróżnienie w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Martna Borkowska (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Alina Pycio-Grochowska: wyróżnienie w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Miłosz Otto (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Maria Bogacka-Bobil: wyróżnienie w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Amelia Krzyżanowska (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Dorota Maciejewska: wyróżnienie w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Natalia Herfort (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Dorota Maciejewska: II miejsce ex aequo w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Daniel Rozmus (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Paweł Gorczyński: wyróżnienie w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Barbara Baturo (kl. 4 POSM II st.) - przygotowanie Paweł Gorczyński: III miejsce w Konkursie Szkolna Minatura Fortepianowa (on-line) - Szczecin ZPSM, 15.06.2020 r.

Hanna Krzemień (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Marzanna Sienkiewicz-Poter: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" On-line - 2.06.2020 r.

Franciszek Obrycki (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Marzanna Sienkiewicz-Poter: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" On-line - 2.06.2020 r.

Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: II nagroda w kategorii C w VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym On-line - Rzym, 1.05 – 1.06.2020 r.

Filip Niczyporuk (kl. 2 POSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I nagroda w kategorii C w VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym On-line - Rzym, 1.05 – 1.06.2020 r.

Adam Chocian (kl. 1 POSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I nagroda w kategorii B w VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym On-line - Rzym, 1.05 – 1.06.2020 r.

Alicja Dramska (kl. 3 PSM I st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I nagroda w kategorii A w VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym On-line - Rzym, 1.05 – 1.06.2020 r.

Antoni Pastusiak (kl. 2 PSM I st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I nagroda w kategorii „first notes” w VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym On-line - Rzym, 1.05 – 1.06.2020 r.

Duet fortepianowy w składzie Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 2 POSM II st.) - Przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: II nagroda (kategoria B, PIANO 4 hands) w V Madrid International Music Competition - Madryt, 1.06.2020 r.

"Cinamon Duo" w składzie: Wiktoria Wasiak (kl. 4 PSM II st.), Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.) - przygotowanie Bogdan Górnik: I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym On-line - Sarajewo, 1.05.2020 r.

"Cinamon Duo" w składzie: Wiktoria Wasiak (kl. 4 PSM II st.), Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.) - przygotowanie Bogdan Górnik: II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym On-line - Paryż, 1.03 – 1.04.2020 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: II miejsce (fortepian, kat. VIII) w XI International Music Competition - Belgrad, 13.03.2020 r.

Tymon Chruściel (kl. 5 POSM II st.), - przygotowanie Barbara Kunc: tytuł Zwycięzcy ex aeqo w MYEAR 2020 WYZWANIE ON-LINE, kategoria uczniowska - Wrocław, 31.03.2020 r.

Maja Krzemień (kl. 4 POSM II st.) - przygotowanie Barbara Kunc: wyróżnienie ex aeqo w MYEAR 2020 WYZWANIE ON-LINE, kategoria uczniowska - Wrocław, 31.03.2020 r.

Tymon Chruściel, Julia Iwanow, Emma Kocój, Karolina Kułaga, Daniel Rozmus - przygotowanie Renata Wilento: Finaliści 44. Olimpiasy Artystycznej 2019/2020 - sekcja Historii Muzyki.

Natalia Grocholska, Natalia Herfort, Justyna Krynicka, Filip Soboń - przygotowanie Dorota Kalinowska: Finaliści 44. Olimpiasy Artystycznej 2019/2020.

Hanna Krzemień (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Marzanna Sienkiewicz-Poter: tytuł Laureata XX Konkursu Matematycznego pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - Szczecin (XIV LO), 5.03.2020 r.

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I miejsce w XI International Music Competition - Belgrad, 15.03.2020 r.

Tymon Chruściel (kl. 5 POSM II st.) - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: Regionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas skrzypiec i altówki szkół muzycznych II st. (punktacja - 23 pkt. lub więcej, na 25 ptk. możliwych do uzyskania) - Szczecin, 3-5.02.2020 r.

Daniel Rozmus (kl. 5 POSM II st.) - klasa skrzypiec Małgorzaty Gajewskiej-Makulec: Regionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas skrzypiec i altówki szkół muzycznych II st. (punktacja - 23 pkt. lub więcej, na 25 ptk. możliwych do uzyskania) - Koszalin, 30.01-01.02.2020 r.

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 2 POSM II st.)- przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I miejsce w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

Zespół perkusyjny w składzie: Zuzanna Mazurek (kl. 4 POSM II st.), Mateusz Śliwa (kl. 4 POSM II st.), Wiktoria Kościańska (kl. 5 POSM II st.), Krzysztof Klukowski (kl. 6 POSM II st.)- przygotowanie Dariusz Jagiełło: II miejsce w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

"Cinamon Duo" w składzie: Wiktoria Wasiak (kl. 4 PSM II st.), Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.)- przygotowanie Bogdan Górnik: II miejsce w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

Duet fortepianowy w składzie: Tymoteusz Gajda (kl. 3 POSM II st.), Maciej Prusiewicz (kl. 4 PSM II st.)- przygotowanie Anna Paras: wyróżnienie w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

Zespół perkusyjny w składzie: Hubert Starkiewicz (kl. 1 POSM II st.), Stanisław Jabłoński (kl. 1 POSM II st.), Franciszek Szawracki (kl. 1 POSM II st.), Mikołaj Podolski (kl. 3 POSM II st.)- przygotowanie Dariusz Jagiełło: wyróżnienie w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

Milana Biały (kl. 2 PSM I st.) - klasa fortepianu Emilii Gabryel i Krzysztofa Figla: II miejsce w VII Konkursie Pianistycznym Szkół Muzycznych I st. Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin, 24.01.2020 r.

Cyprian Szawracki (kl. 5 POSM II st.) - klasa saksofonu Julity Przybylskiej i Mateusza Sawickiego: Grand Prix IX Festiwalu Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej "Srebrna szybka" - Kraków, 15-18.01.2020 r.

Wiktor Komorowski (kl. 4 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce na IV Ogólnopolskim Festiwal Fagotowym - Wadowice, 10-12.01.2020 r.

Abir Chanaa (kl. 6 POSM II st.) - klasa śpiewu Anny Rosy: I miejsce w II Konkursie Wokalny im. Carla Loewe - AS Szczecin, 28-30.11.2019 r.

Natalia Herfort (kl. 5 POSM II st.) - klasa śpiewu Anny Rosy: III miejsce w Konkursie Wokalny im. G. Perotti - Ückermünde, 28-30.11.192019 r.

Agata Wasik (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Jadwiga Graczyk: III miejsce na Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS - Szczecin, 2.12.2019 r.

Matylda Wojdylak (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Jadwiga Graczyk: IV miejsce na Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS - Szczecin, 2.12.2019 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: kwalifikacja do II etapu w XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. S. Bacha - Gorzów Wielkopolski, 18-22.11.2019 r.

Wiktor Komorowski (kl. 4 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: II miejsce w IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych "Finalis" - Białystok, 12-16.11.2019 r.

Hanna Iwanow, Agata Bochnak, Natalia Bednarek, Gabriela Matecka, Irena Kiełbasińska, Gabriela Januszkiewicz, Franciszek Obrycki, Jan Bulikowski, Mateusz Rogowski, Miłosz Otto, Emil Centkiewicz, Filip Niczyporuk (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Berenika Kamińska-Pękalska, Adrian Gryszpan: I miejsce w Turnieju Klas Ósmych w Grze "Dwa Ognie" - SP nr 63 w Szczecinie, 15.10.2019 r.

Urszula Śledź (kl. 4 POSM II st.) - przygotowanie Anna Wójcik: laureat XXXVII Wojewódzkiego i XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "Lipa 2019" pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Bielsko-Biała, 6.09.2019 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: III miejsce w I Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Pianistycznym - Leżajsk, 30.09.2019 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: Laureat Konkursu Kompozytorskiego na Miniaturę Forepianową - Wydawnictwo Muzyczne ABSONIC, 19.08.2019 r.

początek strony...

Wirtualny spacer po naszej Szkole - Zapraszamy!

24.01.2017

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)