Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Studniówka 2020
 • Uczymy się pracować z tablicą interaktywną (Szkolenie ZCDNu)
 • Inauguracja Sali Organowej im. C. Loewego w ZPSM w Szczecinie
 • Czytelniczy wolontariat
 • Warsztaty orkiestrowe i koncert w Pasewalku (Niemcy)
 • Koncert Wigilijny AD 2019
 • Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"
 • Alicja w Krainie Nieszczęść
 • Jesienny Meeting Klarnetowy
 • Warsztaty obojowe - dr Ireneusz Stawniak
 • Niepodległa - 101 lat
 • Teoria w praktyce
 • 11:11 AD 2019
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2019
 • Warsztaty Puzonowe z Michałem Mazurkiewiczem
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM.
 • Edukacja biologiczna w POSM II st.
 • Pomerania - Koncert w Fiharmonii
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych
 • Poczytaj mi mój Profesorze...
 • Rok Szkolny 2019/2020
 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu

COVID-19 - Komunikaty Dyrektora ZPSM

:: Pod tym linkiem znajdziesz wszystkie aktualne komunikaty Dyrektora ZPSM dotyczące sytuacji związanej z epidemią Covid-19...

:: ZASADY PRZEBYWANIA W SZKOLE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KONSULTACJI OD 25.05.2020 r.

:: ZASADY PRZEBYWANIA W SZKOLE W ZWIĄZKU Z EGZAMINAMI WSTĘPNYMI DO ZPSM - 5-6.05.2020 r.

:: ZASADY PRZEBYWANIA W SZKOLE W CZASIE EGZAMINÓW MATURALNYCH I ÓSMOKLASISTY

początek strony...

EGZAMINY WSTĘPNE DO ZPSM

28.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie Komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2020 r. ustalam termin przeprowadzania badań przydatności oraz egzaminów wstępnych do ZPSM na dzień 5 i 6 czerwca 2020 r.

Procedura oraz szczegółowy harmonogram badań przydatności i egzaminów zostanie podany na 7 dni przed wyznaczonym terminem tj. 29 maja 2020 r. (piątek)

Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach do skrzynki podawczej znajdującej się w holu przed szklanymi drzwiami prowadzacymi na teren Szkoły w terminie od 27 maja do 3 czerwca 2020 r. w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872) zgodnie z § 13 pkt 11a informuję, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół na egzaminie wstępnym do ZPSM będzie obowiązywał wyłącznie egzamin praktyczny. W związku z powyższym nie przeprowadza się egzaminów teoretycznych.

dr hab. Piotr Piechocki

:: EGZAMIN WSTĘPNY do POSM II st. i PSM II st. (5-6 czerwca 2020 r.) - harmonogram...

:: AKTUALNE INFORMACJE dla KANDYDATÓW do POSM II st. i PSM II st...

:: BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW do PSM I st. (5 czerwca 2020 r.) - harmonogram wraz z INFORMACJAMI...

:: ZASADY PRZEBYWANIA W SZKOLE W ZWIĄZKU Z EGZAMINAMI WSTĘPNYMI DO ZPSM - 5-6.05.2020 r.

:: OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO ZPSM...

Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej.

początek strony...

Projekt Adama Sztaby - również z udziałem naszych uczniów i nauczycieli

2.05.2020

początek strony...

Nauczanie zdalne - "Lista Przebojów Uczniów ZPSM"

5.05.2020

Chętni uczniowie ZPSM zostali poproszeni o podzielenie się swoimi ulubionymi utworami - utworami których słuchają, które grają, o których uczą się na zajęciach w naszej Szkole. W tym miejscu prezentowany jest owoc ich przemyśleń i wyborów.

początek strony...

Nauczanie zdalne - zespół kameralny Mateusza Kupskiego

6.05.2020

początek strony...

COVID-19 - Materiały do nauki zdalnej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli

początek strony...

COVID-19 - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Pedagoga ZPSM

początek strony...

COVID-19 - Bezpieczeństwo pracy z komputerem i w internecie

początek strony...

Zmarł prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki (*23.11.1933 – †29.03.2020)

30.03.2020 r.

:: in memoriam...

początek strony...

List Gratulacyjny Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

6.02.2020 r.

początek strony...

Program Stypendialny Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Janko Muzykant”.

4.03.2020 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2020 stypendium w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”.

Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2020 środki finansowe w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wnioski w sprawie przyznania stypendium należy składać do dnia 16 marca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej lub przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem: „Stypendia Janko Muzykant 2020”.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o naborze wynikające z uchwały nr XXII/283/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant" (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2013 r., poz. 1333) oraz uchwały nr IV/51/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r., zmieniającej wyżej przywołaną uchwałę, znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz stronach internetowych: www.bip.wzp.pl – Przetargi i Konkursy oraz www.kultura.wzp.pl

początek strony...

Zachodniopomorskie Forum Artystyczne - 2020 - UWAGA ZMIANA TERMINU

24.02.2020 r.

:: Informacje szczegółowe...

początek strony...

IX Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym - UWAGA ZMIANA TERMINU

28.12.2019 r.

:: www.festiwalklarnetowy.szczecin.pl...

początek strony...

X Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny - uczniów szkół muzycznych I i II st. - UWAGA ZMIANA TERMINU

28.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że nowy termin X Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego dla uczniów szkół muzycznych I i II st. został wyznaczony na 21 – 25 października 2020 r.

Wszystkie zgłoszenia dotychczasowe zachowują ważność. Planuje się przeprowadzenie Konkursu według harmonogramu ustalonego w pierwszym terminie.

:: regulamin wraz z kartą zgłoszenia...

:: oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku uczestnika konkursu...

początek strony...

Certyfikat - Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym

2.01.2020 r.

Dzięki staraniom naszych nauczycieli - Marzanny Sienkiewicz Poter i Jolanty Dobies - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych otrzymał certyfikat: Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym

:: więcej...

początek strony...

Bella Ciao! - Klasa VI POSM II st., o naszej Szkole...

11.02.2019 r.

początek strony...

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

30.10.2019 r.

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin za rok szkolny 2018/2019 otrzymali następujący uczniowie: Tymon Chruściel – klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego (kl. 5 POSM II st.), Kamil Borsuk – klasa akordeonu Bogdana Górnika (kl. 4 PSM II st.), Barbara Baturo – klasa gitary Piotra Pałaca (kl. 4 POSM II st.), Weronika Głowacka – klasa fletu Bartosza Głowackiego (kl. 5 PSM II st), Wiktor Komorowski – klasa fagotu Edyty Moroz (kl. 4 POSM II st.), Jakub Mazur – klasa gitary Piotra Pałaca (kl. 6 POSM II st.), Karolina Białczewska – klasa gitary Piotra Pałaca (kl. 4 PSM II st.), Wiktoria Wasiak – klasa akordeonu Bogdana Górnika (kl. 4 PSM II st.), Daniel Rozmus – klasa skrzypiec Małgorzaty Gajewskiej-Makulec (kl. 5 POSM II st.), Cyprian Szawracki – klasa saksofonu Julity Przybylskiej (kl. 5 POSM II st.), Wiktoria Pałasz – klasa śpiewu jazzowego Jolanty Szczepaniak-Przybylińskiej (kl. 3 POSM II st.).

Gratulujemy!

początek strony...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów - Premiera RP Mateusza Morawieckiego

2.10.2019 r.

Jakub Mazur - uczeń klasy gitary Piotra Pałaca. W roku szkolnym 2018/2019 otrzymał promocję z wyróżnieniem do klasy VI POSM II st., uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w Szkole i tym samym po weryfikacji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

początek strony...

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego

18.10.2019 r.

Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.) - z klasy akordeonu Bogdana Górnika, Wiktor Komorowski (kl. 4 POSM II st.) - z klasy fagotu Edyty Moroz, Jakub Mazur (kl. 6 POSM II st.) - z klasy gitary Piotra Pałaca oraz otrzymali stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017/2018. Gratulujemy! Na zdjęciu - stypendyści wraz Piotrem Piechockim - Dyrektorem ZPSM

początek strony...

Sukcesy naszych uczniów

rok szkolny 2019/20

Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: II miejsce (fortepian, kat. VIII) w XI International Music Competition - Belgrad, 13.03.2020 r.

Tymon Chruściel (kl. 5 POSM II st.), - przygotowanie Barbara Kunc: tytuł Zwycięzcy ex aeqo w MYEAR 2020 WYZWANIE ON-LINE, kategoria uczniowska - Wrocław, 31.03.2020 r.

Maja Krzemień (kl. 4 POSM II st.), - przygotowanie Barbara Kunc: wyróżnienie ex aeqo w MYEAR 2020 WYZWANIE ON-LINE, kategoria uczniowska - Wrocław, 31.03.2020 r.

Tymon Chruściel, Julia Iwanow, Emma Kocój, Karolina Kułaga, Daniel Rozmus - przygotowanie Renata Wilento: Finaliści 44. Olimpiasy Artystycznej 2019/2020 - sekcja Historii Muzyki.

Natalia Grocholska, Natalia Herfort, Justyna Krynicka, Filip Soboń - przygotowanie Dorota Kalinowska: Finaliści 44. Olimpiasy Artystycznej 2019/2020.

Hanna Krzemień (kl. 2 POSM II st.), - przygotowanie Marzanna Sienkiewicz-Poter: tytuł Laureata XX Konkursu Matematycznego pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - Szczecin (XIII LO), 5.03.2020 r.

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I miejsce w XI International Music Competition - Belgrad, 15.03.2020 r.

Daniel Rozmus (kl. 5 POSM II st.) - klasa skrzypiec Małgorzaty Gajewskiej-Makulec: Regionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas skrzypiec i altówki szkół muzycznych II st. (punktacja - 23 pkt. lub więcej, na 25 ptk. możliwych do uzyskania) - Koszalin, 30.01-01.02.2020 r.

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 2 POSM II st.)- przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I miejsce w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

Zespół perkusyjny w składzie: Zuzanna Mazurek (kl. 4 POSM II st.), Mateusz Śliwa (kl. 4 POSM II st.), Wiktoria Kościańska (kl. 5 POSM II st.), Krzysztof Klukowski (kl. 6 POSM II st.)- przygotowanie Dariusz Jagiełło: II miejsce w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

"Cinamon Duo" w składzie: Wiktoria Wasiak (kl. 4 PSM II st.), Kamil Borsuk (kl. 4 PSM II st.)- przygotowanie Bogdan Górnik: II miejsce w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

Duet fortepianowy w składzie: Tymoteusz Gajda (kl. 3 POSM II st.), Maciej Prusiewicz (kl. 4 PSM II st.)- przygotowanie Anna Paras: wyróżnienie w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

Zespół perkusyjny w składzie: Hubert Starkiewicz (kl. 1 POSM II st.), Stanisław Jabłoński (kl. 1 POSM II st.), Franciszek Szawracki (kl. 1 POSM II st.), Mikołaj Podolski (kl. 3 POSM II st.)- przygotowanie Dariusz Jagiełło: wyróżnienie w XX Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych - Szczecin (ZPSM), 27.01.2020 r.

Milana Biały (kl. 2 PSM I st.) - klasa fortepianu Emilii Gabryel i Krzysztofa Figla: II miejsce w VII Konkursie Pianistycznym Szkół Muzycznych I st. Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin, 24.01.2020 r.

Cyprian Szawracki (kl. 5 POSM II st.) - klasa saksofonu Julity Przybylskiej i Mateusza Sawickiego: Grand Prix IX Festiwalu Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej "Srebrna szybka" - Kraków, 15-18.01.2020 r.

Wiktor Komorowski (kl. 4 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce na IV Ogólnopolskim Festiwal Fagotowym - Wadowice, 10-12.01.2020 r.

Abir Chanaa (kl. 6 POSM II st.) - klasa śpiewu Anny Rosy: I miejsce w II Konkursie Wokalny im. Carla Loewe - AS Szczecin, 28-30.11.2019 r.

Natalia Herfort (kl. 5 POSM II st.) - klasa śpiewu Anny Rosy: III miejsce w Konkursie Wokalny im. G. Perotti - Ückermünde, 28-30.11.192019 r.

Agata Wasik (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Jadwiga Graczyk: III miejsce na Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS - Szczecin, 2.12.2019 r.

Matylda Wojdylak (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Jadwiga Graczyk: IV miejsce na Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS - Szczecin, 2.12.2019 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: kwalifikacja do II etapu w XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. S. Bacha - Gorzów Wielkopolski, 18-22.11.2019 r.

Wiktor Komorowski (kl. 4 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: II miejsce w IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych "Finalis" - Białystok, 12-16.11.2019 r.

Hanna Iwanow, Agata Bochnak, Natalia Bednarek, Gabriela Matecka, Irena Kiełbasińska, Gabriela Januszkiewicz, Franciszek Obrycki, Jan Bulikowski, Mateusz Rogowski, Miłosz Otto, Emil Centkiewicz, Filip Niczyporuk (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Berenika Kamińska-Pękalska, Adrian Gryszpan: I miejsce w Turnieju Klas Ósmych w Grze "Dwa Ognie" - SP nr 63 w Szczecinie, 15.10.2019 r.

Urszula Śledź (kl. 4 POSM II st.) - przygotowanie Anna Wójcik: laureat XXXVII Wojewódzkiego i XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "Lipa 2019" pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Bielsko-Biała, 6.09.2019 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: III miejsce w I Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Pianistycznym - Leżajsk, 30.09.2019 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: Laureat Konkursu Kompozytorskiego na Miniaturę Forepianową - Wydawnictwo Muzyczne ABSONIC, 19.08.2019 r.

początek strony...

Wirtualny spacer po naszej Szkole - Zapraszamy!

24.01.2017

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)