Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Rekrutacja - PSM I st.  |   Rekrutacja - POSM II st., PSM II st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Dyplomy 2021 (2)
 • Dyplomy 2021 (1)
 • Warsztaty
  z Janem Jakubem Bokunem
 • Studniówka 2020
 • Uczymy się pracować z tablicą interaktywną (Szkolenie ZCDNu)
 • Inauguracja Sali Organowej im. C. Loewego w ZPSM w Szczecinie
 • Czytelniczy wolontariat
 • Warsztaty orkiestrowe i koncert w Pasewalku (Niemcy)
 • Koncert Wigilijny AD 2019
 • Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"
 • Alicja w Krainie Nieszczęść
 • Jesienny Meeting Klarnetowy
 • Warsztaty obojowe - dr Ireneusz Stawniak
 • Niepodległa - 101 lat
 • Teoria w praktyce
 • 11:11 AD 2019
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2019
 • Warsztaty Puzonowe z Michałem Mazurkiewiczem
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM.
 • Edukacja biologiczna w POSM II st.
 • Pomerania - Koncert w Fiharmonii
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych
 • Poczytaj mi mój Profesorze...
 • Rok Szkolny 2019/2020
 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 14/20/21

Komunikat dotyczący organizacji pracy szkoły od dnia 17 maja 2021 r. do 29 maja 2021r.

1. Realizacja lekcji przedmiotu głównego odbywa się stacjonarnie we wszystkich klasach w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest stacjonarnie. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne, zajęcia akompaniamentu realizowane są stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

4. Zajęcia ogólnomuzyczne w klasach I - IV PSM I st. prowadzone są stacjonarnie.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

7. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

8. UWAGA - WAŻNE dla Uczniów/Rodziców Uczniów PSM II st. W przypadku trudności organizacyjnych związanych z uczestniczeniem w zajęciach artystycznych na terenie szkoły i w zajęciach ogólnomuzycznych zdalnie, uczniowie w pierwszej kolejności uczestniczą w zajęciach artystycznych. Informują nauczyciela przedmiotu ogólnomuzycznego poprzez dziennik elektroniczny/Teams o niemożności uczestniczenia w planowej lekcji, w celu ustalenia konsultacji zdalnej.

9. Uczniowie mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie, w miarę dostępności sal ćwiczeniowych.

10. Zaplanowane nagrania w sali koncertowej w związku ze zgłoszeniem uczniów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych odbywają się zgodnie z planem z zachowaniem reżimu sanitarnego.

11. Dni 25, 26, 27 maja 2021 r. – zgodnie z harmonogramem roku szkolnego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w POSM II st. w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i ogólnomuzycznych, przedmioty artystyczne od godziny 14.00 odbywają się zgodnie z aktualnym planem zajęć.

Uwagi końcowe.

początek strony...

Harmonogramy egzaminów wstępnych do ZPSM na rok szkolny 2021/2022

12.05.2021 r.

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie ogłasza harmonogram egzaminów wstępnych na rok szkolny 2021/2022

:: PSM I st. Badanie przydatności - harmonogram...

:: POSM II st i PSM II st. Egzamin wstępny - harmonogram...

:: POSM II st. Egzamin kwalifikacyjny - harmonogram...

:: COVID-19. Zasady bezpieczeństwa przebywania w Szkole w czasie egzaminów wstępnych...

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci
Przypominamy, że w dniach egzaminów wstępnych należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w holu Szkoły oryginały wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (wniosek o przyjęcie kandydata do ZPSM, zaświadczenie lekarskie, odpis ocen z I sem., 2 zdjęcia legitymacyjne). Informacja dot. osób, które przesłały wnioski pocztą elektroniczną.

:: Informator dla kandydatów do ZPSM na rok szkolny 2021/2022...

:: Wniosek o przyjęcie kandydata do ZPSM (.doc)...

:: Wniosek o przyjęcie kandydata do ZPSM (.pdf)...

początek strony...

"Dzień Otwarty Szkoły - POSM II st. i PSM II st." - wersja ONLINE - ZAPRASZAMY!

25.02.2021 r.

początek strony...

"Dzień Otwarty Szkoły - PSM I st." - wersja ONLINE - ZAPRASZAMY!

12.04.2021 r.

początek strony...

Fortepian w PSM I st, instrument dla Ciebie... - ZAPRASZAMY!

3.05.2021 r.

początek strony...

Obój, instrument dla Ciebie... - ZAPRASZAMY!

8.04.2021 r.

początek strony...

Waltornia, instrument dla Ciebie... - ZAPRASZAMY!

12.04.2021 r.

początek strony...

Organy, instrument dla Ciebie... - ZAPRASZAMY!

28.04.2021 r.

Nagarnia dokonano w Sali Organowej im. Carla Loewego ZPSM w Szczecinie

początek strony...

Wydział Jazzu - "Dzień Otwarty ONLINE" - ZAPRASZAMY!

22.03.2021 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.F.Nowowiejskiego w Szczecinie jest jedyną szkołą w regionie, która oferuje naukę w zakresie muzyki jazzowej i estradowej. Nasza oferta skierowana jest do uczniów klas ósmych, którzy pragną rozwijać swoją pasję w szkole drugiego stopnia, ale nie do końca odnajdują się w repertuarze klasycznym. Niniejszy film promocyjny wydziału jazzu, przygotowany został przez samych uczniów.

początek strony...

COVID-19 - KOMUNIKATY DYREKTORA ZPSM

:: Aktualne komunikaty Dyrektora ZPSM dotyczące organizacji Szkoły związanej z epidemią Covid-19...

:: Procedura organizacji pracy ZPSM w Szczecinie w czasie stanu epidemi SARS-CoV2...

:: Załącznik 1 do Procedury...

:: Załącznik 2 do Procedury...

:: Załącznik 3 do Procedury...

początek strony...

COVID-19 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół artytsycznych

początek strony...

COVID-19 - Bezpieczeństwo pracy z komputerem i w internecie

początek strony...

Katalog Biblioteki ZPSM - dostępny online - Zapraszamy!

12.04.202 r.

Katalog Biblioteki ZPSM...

początek strony...

Mały Wirtuoz - Konkurs dla uczniów PSM I st. w ZPSM w Szczecinie

4.05.2021 r.

początek strony...

Koncert Chopinowski

16.04.2021 r.

początek strony...

Zachodniopomorskie Forum Artystyczne 2021 - edycja ONLINE

24.02.2021 r.

:: informacje szczegółowe...

początek strony...

Chór PSM I st. w ZPSM w Szczecinie

7.03.2021 r.

początek strony...

Big Band ZPSM - pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Kołłątaja

26.01.2021 r.

początek strony...

Koncert Inauguracyjny VI Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego o zasięgu ogólnopolskim – edycja online - 16 marca 2021 r., godz. 9:30

16.03.2021 r.

Recital w wykonaniu Sławomira Wilka
Fryderyk Chopin - Polonez As-dur op. 53
Fryderyk Chopin - Barkarola Fis-dur op. 60
Fryderyk Chopin - Walc Des-dur op. 64 nr 1
***
Sergiusz Bortkiewicz - Lyrica Nova op. 59
Nr 1 Con moto affettuoso
Nr 2 Andantino
Nr 3 Andantino
Nr 4 Con slancio

początek strony...

Dyplomanci klasy śpiewu solowego dr Małgorzaty Wieland

22.03.2021 r.

początek strony...

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin

28.10.2020 r.

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin za rok szkolny 2019/2020 otrzymali następujący uczniowie: Kamil Borsuk (klasa 5 PSM II st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Adam Chocian (klasa 2 POSM II st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Tymon Chruściel (klasa 6 POSM II st.) – klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego, Weronika Głowacka (klasa 6 PSM II st.) – klasa fletu Bartosza Głowackiego, Irena Kiełbasińska (klasa 3 POSM II st.) – klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej, Wiktor Komorowski (klasa 5 POSM II st.) – klasa fagotu Edyty Moroz, Filip Niczyporuk (klasa 2 POSM II st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Antoni Pastusiak (klasa 3 PSM I st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Cyprian Szawracki (klasa 6 POSM II st.) – klasa saksofonu Julity Przybylskiej.

Gratulujemy!

początek strony...

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

28.10.2020 r.

Kamil Borsuk (klasa 5 PSM II st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Tymon Chruściel (klasa 6 POSM II) - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego, Weronika Głowacka (klasa 6 PSM II st.) – klasa fletu Bartosza Głowackiego, Wiktor Komorowski (klasa 5 POSM II st.) – klasa fagotu Edyty Moroz, Cypran Szawracki (klasa 6 POSM II st.) – klasa saksofonu Julity Przybylskiej.

Gratulujemy!

początek strony...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów - Premiera RP Mateusza Morawieckiego

16.11.2020 r.

Maja Krzemień - uczennica klasy oboju Grzegorza Święciochowskiego (klasa 5 POSM II st.) oraz Agata Wasik - uczennica klasy rytmiki Artemidy Ikonomu-Cichockiej (klasa 4 POSM II st.), w roku szkolnym 2019/2020 otrzymały promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w Szkole i tym samym po weryfikacji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

początek strony...

Stypendium Ministra właściwego do spraw Oświaty i Wychowania - Przemysława Czarnka

6.04.2021 r.

Karolina Kułaga - uczennica klasy śpiewu jazzowego Jolanty Szczpaniak-Przybylińskiej (klasa 6 POSM II st.), Julia Iwanow - uczennica klasy śpiewu solowego Małgorzaty Wieland (klasa 6 POSM II st.) oraz Natalia Herfort - uczennica klasy śpiewu solowego Iwony Górewicz (klasa 6 POSM II st.) otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020. Gratulujemy!

początek strony...

dr hab. Piotr Piechocki - Honorowym Profesorem Oświaty

14.10.2020 r.

 

:: Piotr Piechocki - muzyk, pedagog, dyrektor...

początek strony...

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska, Mateusz Rogowski - przygotowanie: Aleksandra Pstrągowska. Prezentacja konkursowa.

11.03.2021 r.

Anton Arensky - 12 Pieces Op. 66, V. Elegia; Jan Wachowski - Toccata na 2 fortepiany

początek strony...

I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Pianistyczmym Muzyki Polskiej w Gdańsku - Milana Biały

22.12.2020 r.

F. Kuhlau - Sonatina C-dur, Op. 88 nr 1; T. Szeligowski - Malinconia; J. Ekier - Kolorowanki na fortepian, cz. 5

początek strony...

I nagroda w kategorii zespoły kameralne w International Moscow Music Online-Competition dla duetu fortepianowego - PIANO DUO Aleksandra Pstrągowska, Krzysztof Figiel

20.12.2020 r.

W. A. Mozart - Sonata in D for piano four hands, KV 381, I. Allegro; F. Liszt - Hungarian Rapsody No. 2 for piano four hands (arr. F. Bendel)

początek strony...

Bella Ciao! - Klasa VI POSM II st., o naszej Szkole...

11.02.2019 r.

początek strony...

Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza na rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

17.03.2021 r.

:: REKRUTACJA - informacje szczegółowe...

:: REKRUTACJA - krok po kroku...

początek strony...

Letnia Akademia Muzyczna

11.03.2021 r.

:: informacje szczegółowe...

początek strony...

Sukcesy naszych uczniów

rok szkolny 2020/2021

Maciej Zaczko (kl. 1 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: wyróżnienie w I International Music Competition Silk Way (online) - Moskwa, 3.05.2021 r.

Wiktor Komorowski (kl. 5 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce, w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2021 (online) - Kraków, 5.05.2021 r.

Maciej Zaczko (kl. 1 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: wyróżnienie IV Ogólnopolskim Konkursie Klas Instrumentów Dętych (online) - Wadowice, 26.04.2021 r.

Milana Biały (kl. 2 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: "Złoty Wirtuoz" w XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Młody Wirtuoz" - Sanok, 25-26.04.2021 r.

Tymoteusz Pławski (kl. 2 PSM I st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: "Srebrny Wirtuoz" w XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Młody Wirtuoz" - Sanok, 25-26.04.2021 r.

Maciej Zaczko (kl. 1 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: II miejsce w Europe Open Music Competition - Belgrad, 29.04.2021 r.

Wiktor Komorowski (kl. 5 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: II miejsce, w kategorii Fagot w Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym Centrum Edukacji Artystyczne - Łódź, 14.04.2021 r.

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska (kl. 3 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: Grand Prix, Nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego, Nagroda Specjalna Instytutu Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w postaci recitalu podczas cyklu „Soboty kameralne” w sezonie 2021/2022 w II Ogólnopolskim Konkursie Kameralnym im. Wiłkomirskich - Łódź, 22-24.04.2021 r.

Tymon Chruściel (kl. 6 POSM II st.) - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: I miejsce, w kategorii XX i XXI w 12th WORLD OPEN Online Music Competition - Belgrad, 15.03.2021 r.

Mateusz Rogowski (kl. 3 POSM II st.) - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: I miejsce. w kategorii X w 12th WORLD OPEN Online Music Competition - Belgrad, 15.03.2021 r.

Tymon Chruściel (kl. 6 POSM II st.) - przygotowanie: Julia Zemmler - III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Harmonicznym im. F. Wesołowskiego - Łódź, 12-13.03.2021 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 3 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: III miejsce i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w grupie II w VI Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym o zasięgu ogólnopolskim - Szczecin, 16-19.03.2021 r.

Benedykt Symon (kl. 6 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: wyróżnienie w kategorii III w VI Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym o zasięgu ogólnopolskim - Szczecin, 16-19.03.2021 r.

Benedykt Symon (kl. 6 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: I nagroda w International Music Competition - Best Bach Performance (5th Edition, 2021) - Londyn, 21.03.2021 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 3 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: II nagroda w kategorii II w XIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Ireny Rolanowskiej - Kraków, 28.02-1.03.2021 r.

Cyprian Szawracki (kl. 6 POSM II st.) - klasa saksofonu Julity Przybylskiej: I miejsce w International Music Moscow Competition - Moskwa, 10.12.2020 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 3 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: II miejsce, kategoria C w I International Online Instrumental Performance Competition - Łódź, 25.02.2021 r.

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska (kl. 3 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I Prize i Special Prize for Outstanding Personality. I International Online Instrumental Performance Competition - Łódź. 25.02.2021 r.

Maciej Zaczko (kl. 1 PSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: srebrny dyplom w V Ogólnopolskim Festiwalu Fagotowym (online) - Wadowice, 20.02.2021 r.

Wiktor Komorowski (kl. 5 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: Grand Prix w V Ogólnopolskim Festiwalu Fagotowym (online) - Wadowice, 20.02.2021 r.

Emma Kocój (kl. 6 POSM II st.) - klasa wiolonczeli Tomasza Szczęsnego: wyróżnienie w Gustav Mahler Prize Cello Competition (online) - Lihlava (Czechy), 8.02.2021 r.

Wiktor Komorowski (kl. 5 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: II miejsce w I Kyoto International Music Competition (online) - Kyoto, 1.02.2021 r.

Wiktor Komorowski (kl. 5 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce w II International Music Competition Ca Nova (online) - Turcja-Ukraina, 15.02.2021 r.

Maciej Zaczko (kl. 1 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce w II International Music Competition Ca Nova (online) - Turcja-Ukraina, 15.02.2021 r.

Benedykt Symon (kl. 6 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: I miejsce (kat. 17-19 lat) w International Online Sopravista Festival - Riccione (Włochy), 15.02.2021 r.

Daniel Rozmus (kl. 6 POSM II st.) - przygotowanie Julia Zemmler: wyróżnienie w Szkolnym Konkursie na Aranżację Polskiej Kolędy lub Pastorałki - ZPSM w Szczecinie, 3.02.2021 r.

Gabriela Matecka (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Julia Zemmler: wyróżnienie w Szkolnym Konkursie na Aranżację Polskiej Kolędy lub Pastorałki - ZPSM w Szczecinie, 3.02.2021 r.

Hanna Zarzycka (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Julia Zemmler: wyróżnienie w Szkolnym Konkursie na Aranżację Polskiej Kolędy lub Pastorałki - ZPSM w Szczecinie, 3.02.2021 r.

Zuzanna Sobieniak (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Paulina Dubojska: II miejsce oraz nagroda publiczności (głosowanie internetowe) w Szkolnym Konkursie na Aranżację Polskiej Kolędy lub Pastorałki - ZPSM w Szczecinie, 3.02.2021 r.

Tymon Chruściel (kl. 6 POSM II st.) - przygotowanie Julia Zemmler: I miejsce w Szkolnym Konkursie na Aranżację Polskiej Kolędy lub Pastorałki - ZPSM w Szczecinie, 3.02.2021 r.

Wiktor Komorowski (kl. 5 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: II miejsce w Ziemas Pasaka - Łotwa, 15.01.2020 r.

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska (kl. 3 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 3 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym - Kyoto, 31.01.2020 r.

Benedykt Symon (kl. 6 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: III miejsce w VI Odin International Music Competiton (edycja online) - Tallinn, 31.01.2020 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 3 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: II miejsce w VI Odin International Music Competiton (edycja online) - Tallinn, 31.01.2020 r.

Benedykt Symon (kl. 6 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: III miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Artystycznym "Silk Way" im. SS. Prokofiewa - Moskwa, 31.01.2020 r.

Milana Biały (kl. 3 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: III miejsce w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego - Tuchów, 15.01.2021 r.

Maria Rocławska (kl. 4 POSM II st.) - klasa fortepianu obowiązkowego Aleksandry Pstrągowskiej: II miejsce (ex aequo) w II Szkolnej Miniaturze Fortepiannowej (online) - ZPSM Szczecin, 18.01.2021 r.

Dominiak Stróżyk (kl. 5 POSM II st.) - klasa fortepianu obowiązkowego Iwony Kołodzińskiej: II miejsce (ex aequo) w II Szkolnej Miniaturze Fortepiannowej (online) - ZPSM Szczecin, 18.01.2021 r.

Agata Tomaszewska (kl. 4 PSM II st.) - klasa fortepianu obowiązkowego Iwony Kołodzińskiej: wyróżnienie, grupa II w II Szkolnej Miniaturze Fortepiannowej (online) - ZPSM Szczecin, 18.01.2021 r.

Wiktoria Babińska (kl. 2 PSM II st.) - klasa fortepianu obowiązkowego Doroty Maciejewskiej: II miejsce, grupa I w II Szkolnej Miniaturze Fortepiannowej (online) - ZPSM Szczecin, 18.01.2021 r.

Tymoteusz Pławski (kl. 2 PSM I st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: wyróżnienie w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego - Tuchów, 15.01.2021 r.

Olimpia Mościcka (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie: Anna Wójcik - III miejsce w XIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Oto ja i media" pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa zachodniopomorskiego - I LO w Szczecinie, 15.01.2021 r.

Wiktor Komorowski (kl. 5 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce w New Year's Star (online) - Turcja, 1-14.01.2021 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 3 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: III miejsce w International Online Piano Competition "Gloria Artis" - Wiedeń, 20.12.2020 r.

Irena Kiełbasińska (kl. 3 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: II miejsce w International Moscow Music Online-Competition (kategoria wiekowa 14-17 lat) - Moskwa, 20.12.2020 r.

Milana Biały (kl. 3 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyki Polskiej "Dziecięce Imaginacje" (online) - Gdańsk, 20.12.2020 r.

Kamil Borsuk (kl. 5 PSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I miejsce w V Międzynarodowym Konkursie Artystycznym "Music Modern" (online) - Odessa, 21-24.11.2020 r.

Julia Skałacka (kl. 1 PSM II st.) - klasa altówki Włodzimierza Radin-Rutkowskiego: I miejsce w IV@konkurs altówkowy (online) - Gdańsk, 8.11.2020 r.

Blanka Borowik (kl. 2 PSM I st.) - klasa skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni: I miejsce w V Konkursie Instrumentów Smyczkowych "Miniatura" (online) - Gryfino, 10.11.2020 r.

Radosław Lesiński (kl. 3 PSM I st.) - klasa skrzypiec Joanny Jagiełło: I miejsce w V Konkursie Instrumentów Smyczkowych "Miniatura" (online) - Gryfino, 10.11.2020 r.

Mateusz Głogowski (kl. 4 PSM I st.) - klasa skrzypiec Joanny Jagiełło: I miejsce w V Konkursie Instrumentów Smyczkowych "Miniatura" (online) - Gryfino, 10.11.2020 r.

Liwia Sobczyńska (kl. 4 PSM I st.) - klasa skrzypiec Joanny Jagiełło: I miejsce w V Konkursie Instrumentów Smyczkowych "Miniatura" (online) - Gryfino, 10.11.2020 r.

Michalina Szczepanik (kl. 3 PSM I st.) - klasa skrzypiec Joanny Jagiełło: II miejsce w V Konkursie Instrumentów Smyczkowych "Miniatura" (online) - Gryfino, 10.11.2020 r.

Kaja Lesińaks (kl. 3 PSM I st.) - klasa skrzypiec Joanny Jagiełło: III miejsce w V Konkursie Instrumentów Smyczkowych "Miniatura" (online) - Gryfino, 10.11.2020 r.

Nadia Lipińska (kl. 2 PSM I st.) - klasa skrzypiec Joanny Jagiełło: III miejsce w V Konkursie Instrumentów Smyczkowych "Miniatura" (online) - Gryfino, 10.11.2020 r.

Maria Szczerbik (kl. 3 PSM I st.) - klasa skrzypiec Joanny Jagiełło: wyróżnienie w V Konkursie Instrumentów Smyczkowych "Miniatura" (online) - Gryfino, 10.11.2020 r.

Milana Biały (kl. 3 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: II miejsce w kategorii B w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym (online) - Leżajsk, 27.09.2020 r.

Tymon Chruściel (kl. 6 POSM II st.) - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: I miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym (online) - Bruksela, 1.08.2020 r.

początek strony...

Wirtualny spacer po naszej Szkole - Zapraszamy!

24.01.2017

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)