Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Pasownia Uczniów klas pierwszych ZPSM
 • Mały Wirtuoz 2021
 • Dyplomy 2021
 • Studniówka 2020
 • Uczymy się pracować z tablicą interaktywną (Szkolenie ZCDNu)
 • Inauguracja Sali Organowej im. C. Loewego w ZPSM w Szczecinie
 • Czytelniczy wolontariat
 • Warsztaty orkiestrowe i koncert w Pasewalku (Niemcy)
 • Koncert Wigilijny AD 2019
 • Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"
 • Alicja w Krainie Nieszczęść
 • Jesienny Meeting Klarnetowy
 • Warsztaty obojowe - dr Ireneusz Stawniak
 • Niepodległa - 101 lat
 • Teoria w praktyce
 • 11:11 AD 2019
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2019
 • Warsztaty Puzonowe z Michałem Mazurkiewiczem
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM.
 • Edukacja biologiczna w POSM II st.
 • Pomerania - Koncert w Fiharmonii
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych
 • Poczytaj mi mój Profesorze...
 • Rok Szkolny 2019/2020
 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu

Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klasy I PSM I st.

7.06.2017

Dnia 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców i dzieci przyjętych do klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

początek strony...

Wakacje

22.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 13:00 w Sali Koncertowej ZSM.

początek strony...

Zakup instrumentów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Muzycznych

4.08.2016

Dnia 27.07.2016 r. Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie”. Umowa będzie realizowana do 31.12.2016 r. i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych i wyposażenia dydaktycznego. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

początek strony...

Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klasy I OSM II st.

7.06.2017

Spotkanie z rodzicami uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy I OSM II st. odbędzie się dnia 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00. Na spotkaniu przedstawiony zostanie podział na klasy oraz przekazane zostaną informacje na temat wyjazdu integracyjnego we wrześniu 2017 r.

początek strony...

Wyniki Rekrutacji do PSM I st.

7.06.2017

9 czerwca 2017 r., o godz. 12:00 w siedzibie Szkoły, zostanie wywieszona lista osób przyjętych do PSM I st.

początek strony...

Zachodniopomorskie Forum Artystyczne 17–21.06.2017 r.

16.05.2017

Zachodniopomorskie Forum Artystyczne o zasięgu ogólnopolskim to nowa propozycja, której ideą jest propagowanie współpracy młodzieży i integracji różnych dziedzin sztuki. W ramach Forum odbędą się warsztaty i kursy, które są kontynuacją z poprzednich lat 2015 i 2016, a także zajęcia indywidualne z nauczycielem i akompaniatorem oraz koncerty i wykłady. Znakomici wykładowcy: dr Anna Gadt, prof. Markus Köhler, prof. Jacek Niedziela-Meira, mgr Mirosław Kosiński, mgr Irina Paliwoda.Podczas Forum będą prezentowane kompozycje Feliksa Nowowiejskiego. Rok 2016/2017 został ogłoszony jego imieniem przez MKiDN. Zachodniopomorskie Forum Artystyczne swoją propozycję kieruje do uczniów, studentów, pedagogów i melomanów.

:: informacje szczegółowe...

:: plakat...

początek strony...

III Festiwal Muzyczny im. Carla Loewe

10.04.2017

W dniach 17.05. - 18.06.2017 r. odbędzie się III Festiwal Muzyczny im.Carla Loewe w Szczecinie i w Niemczech. Festiwalowi towarzyszą wykłady, koncerty i kursy: Kurs Improwizacji Organowej i Fortepianowej pod kierunkiem prof. Tomasza Adama Nowaka z Hochschule fur Musik w Detmold (Niemcy) 18 - 20.05.2017 r., oraz Kurs Interpretacji Muzyki Organowej pod kierunkiem prof. Andrzeja Chorosińskiego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, 9 - 11.06.2017 r.

:: informacje szczegółowe...

:: plakat...

początek strony...

Rekrutacja do nowo powstałej, publicznej Szkoły Muzycznej I st.

19.04.2017

:: HARMONOGRAM BADANIA UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH KANDYDATÓW DO SM I st....

flet • saksofon • perkusja • skrzypce • wiolonczela • fortepian • akordeon • gitara

:: Regulamin Rekrutacji do Szkoły Muzycznej I st. w ZSM w Szczecinie...

:: Kwestionariusz osobowy Kandydata do Szkoły Muzycznej I st...

:: Ankieta Informacyjna...

:: Zakres badania przydatności i zasady oceniania...

Komplet dokumentów rekrutacyjnych tj.:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata;
2. Dwa zdjęcia legitymacyjne;
3. Ankieta informacyjna;
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
5. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat do wniosku należy dołączać opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;

należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 30 maja 2017 r.

początek strony...

Wyniki Rekrutacji do OSM II st. i SM II st.

31.05.2017

5 czerwca 2017 r., o godz. 12:00 w siedzibie Szkoły, zostaną wywieszone listy osób przyjętych do OSM II st. i SM II st.

początek strony...

SAXmania 2017

7.06.2017

:: plakat...

początek strony...

Klasyczny Finał w Muzyku!

29.05.2017

początek strony...

Nowa w Szczecinie Szkoła Muzyczna I stopnia

Kurier Szczeciński 5.05.2017

:: Głosz Szczeciński: Będzie nowa szkoła muzyczna w Szczecinie...

początek strony...

Koncert klasy Skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni

26.05.2017

29 maja 2017 r. o godz. 19:00 do Sali Koncertowej ZSM zapraszamy na Koncert Uczniów Klasy Skrzypiec Karoliny Uźniak-Guni. Anna Paras - fortepian.

początek strony...

Koncert Muzyki Kameralnej

26.05.2017

Sekcja Instrumentów Klawiszowych i Harfy zaprasza 29 maja 2017 r. o godz. 18:00 do Sali Koncertowej ZSM na koncert uczniów klas kameralistyki.

początek strony...

West Side Story w ZSM - 25.05.2017 r., godz. 17:00

10.05.2017

początek strony...

Rekrutacja do ZSM na rok szkolny 2017/2018

7.02.2017

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego ogłasza rekrutację do Szkoły Muzycznej II stopnia (SM II st.) oraz do jedynej w Szczecinie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (OSM II st.), która łączy zajęcia artystyczne z zajęciami ogólnokształcącymi (od roku szkolnego 2017/2018) na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

Klasa 1 OSM II st. w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie przedmiotów artystycznych będzie realizować kształcenie na poziomie 1 klasy szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w zakresie przedmiotów ogólnokształcących - w związku z reformą edukacji - będzie kształciła na poziomie klasy 7 szkoły podstawowej.

Ze szczegółami dotyczącymi planowanych typów szkół artystycznych po reformie edukacji można zapoznać się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

:: Informator - Rekrutacja do ZSM na rok szkolny 2017/2018...

:: Kwestionariusz osobowy dla Kandydatów do ZSM na rok szkolny 2017/2018...

:: Wymagania szczegółowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - Kandydaci z przygotowaniem muzycznym...

:: Wymagania szczegółowe z przedmiotów ogólnomuzycznych - Kandydaci bez przygotowania muzycznego...

początek strony...

Krasnoludki w muzyku - widowisko muzyczne dla najmłodszych

4.05.2017

początek strony...

Koncert Pedagogów ZSM

9.05.2017

początek strony...

Warsztaty fletowe z udziałem Małgorzaty Hlawsy

2.05.2017

Dnia 11 maja 2017 (czwartek) w Zespole Szkół Muzycznych im F. Nowowiejskiego w Szczecinie odbędą się Warsztaty Fletowe dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych I stopnia (IV,V,VI rok nauki) i II stopnia, które prowadzi mgr Małgorzata Hlawsa. Temat warsztatów - "Nowe oblicze fletu w muzyce XXI wieku-świsty, gwizdy i stukoty... czyli nowe możliwości brzmieniowe fletu. Nauka podstawowych współczesnych technik wykonawczych."

Koszt warsztatów: 30 złotych uczestnik czynny. Zgłoszenia uczestników: wystarczy wysłać krótki mail z imieniem i nazwiskiem wraz z dowodem opłaty wpisowej w nieprzekraczalnym terminie 8 maja 2017 na konto mailowe: sylwiakedzierskanowak@gmail.com Konto na które należy wpłacić kwotę: NBP Szczecin Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie 29 1010 1599 0053 1113 9134 0000 w tytule warsztaty fletowe 2017 imię i nazwisko uczestnika.

Planowany czas warsztatów od 10:00 do 20:00 z krótkimi przerwami kawowymi oraz dłuższą przerwą obiadową. Szczegółowy harmonogram warsztatów będzie dostępny na stronie internetowej dnia 8 maja. Wszelkie zapytania w sprawie warsztatów prosimy kierować na maila sylwiakedzierskanowak@gmail.com

Serdecznie zapraszamy.

Małgorzata Hlawsa ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach oraz Conservatoire de Musique w Strasburgu w klasie fletu C. Gentilhommei M. Caroli. Spotkanie z Mario Caroli, jednym z najwybitniejszych interpretatorów muzyki współczesnej, dało początek jej wielkiej fascynacji muzyką XX i XXI w. W latach 2002-2004 była stypendystką L'Academie Musicale de Villecroze.

Od 2009r. jest flecistką międzynarodowej orkiestry Ostravska Banda, z którą dokonuje wielu prawykonań współczesnej muzyki kameralnej ,orkiestrowej i operowej.Wraz z orkiestrą występuje na festiwalu muzyki współczesnej i eksperymentalnej Ostrava Days , festiwalu nowej opery NODO oraz licznych festiwalach w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Aktualnie pracuje jako nauczyciel fletu w szkole muzycznej I i II st w Katowicach, koncertuje z Sonos Kwartetem oraz jako muzyk gościnny Kameralnej Orkiestry Miasta Tychy Aukso oraz wspomnianej Ostravskiej Bandy.

Jest autorką podręcznika, dedykowanego uczniom klas fletu szkoły muzycznej I i II stopnia, który powstał w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016.

:: harmonogram warsztatów...

początek strony...

Recital Fortepianowy Zofii Dynak

4.05.2017

Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy Zofii Dynak – absolwentki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z klasy prof. Zbigniewa Faryniarza, który odbędzie się 9 maja 2017 r. o godz. 11:40 w Sali Koncertowej ZSM. W programie m. in. utwory Fryderyka Chopina.

:: Zofia Dynak - życiorys...

początek strony...

Koncerty w zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

20.04.2017

W koncertach wezmą udział uczniowie i pedagodzy ZSM oraz Julia Dmochowska. Julia Dmochowska, uczennica Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza (nauczyciel prowadzący Agata Malińska), została uhonorowana nagrodą główną w postaci recitalu w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ufundowaną przez panią dyrektor Barbarę Igielską.

Koncert Południowy – 23 kwietnia 2017 r., godz. 12:00 - szczegóły...

Koncert "Promocje" – 27 kwietnia 2017 r., godz. 17:00 - szczegóły...

początek strony...

Światowy Dzień Głosu

6.04.2017

początek strony...

Warsztaty teatralne w ZSM

5.04.2017

Zespół Szkół Muzycznych II st. zaprasza wszystkich nauczycieli, oraz uczniów na warsztaty teatralne, które w Sali Koncertowej naszej Szkoły w dniu 20 kwietnia 2017 r od godz. 16:00 do 18:00

Warsztaty poprowadzi Iwona Faj, aktorka i śpiewaczka. Współpracowała z Zespołem Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis” i Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka w Szczecinie oraz Polskim Związkiem Głuchych w Stargardzie Szczecińskim. W Operze i Operetce, a później w Operze na Zamku w Szczecinie pracowała w charakterze solistki, aktorki i asystenta reżysera. Dwukrotnie nominowana do nagrody publiczności „Bursztynowy Pierścień”. Od wielu lat współpracuje z Teatrem Polskim w Szczecinie i prowadzi swój własny teatr.

Ze względu na ograniczone możliwości czasowo-przestrzenne na uczestników czynnych będą prowadzone zapisy, które będzie przyjmowała Małgorzata Kowalik. Obserwatorów zapraszamy bez zapisów. Wstęp wolny.

początek strony...

Uwaga nauczyciele ZSM!

7.02.2017

Rada pedagogiczna planowana na 19.04.2017 r. odbędzie się 12.04.2017 r. o godzinie 13:30.

początek strony...

V Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny - 28-31 marca 2017 r.

4.07.2016

V Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny o zasięgu ogólnopolskim to kontynuacja czterech poprzednich edycji konkursu, które miały miejsce w latach 2009 - 2015. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych II stopnia.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja muzyki fortepianowej, stwarzanie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności na forum ogólnopolskim, konfrontacja poziomu i osiągnięć pianistycznych oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych. Ideą konkursu jest promocja Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkania środowiska muzycznego pianistów - uczniów, pedagogów, artystów, solistów, miłośników muzyki fortepianowej.

Specyfiką Konkursu jest propagowanie twórczości wybitnych kompozytorów szczecińskich, w programie znajduje się obowiązkowy utwór szczecińskiego kompozytora Jaromira Gajewskiego, napisany specjalnie dla potrzeb konkursu. Najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego zostanie nagradzaną Nagrodą Specjalną ufundowaną przez dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum” – prof. Bohdana Boguszewskiego.

Konkurs odbywać się będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydatów oceniać będzie grono jurorskie złożone z najwybitniejszych polskich pianistów-pedagogów: prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski – przewodniczący Jury, AM w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Murawska – AM w Bydgoszczy, prof. dr hab. Waldemar Wojtal - AM w Gdańsku, AS w Szczecinie, dr hab. Joanna Marcinkowska – prof. AM w Poznaniu, dr hab. Michał Szczepański – AM we Wrocławiu.

Uroczyste otwarcie imprezy, odbędzie się w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie, dnia 28 marca 2017 r., które uświetni recital dr. hab. Michała Szczepańskiego z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, jednego z najwybitniejszych pianistów polskich, laureata licznych sukcesów w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Koncert laureatów odbędzie się 30 marca 2017 r. o godzinie 18:00. Podczas uroczystości wręczona zostanie nagroda Grand Prix ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin. Laureaci pierwszych miejsc, poszczególnych grup, otrzymają nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach konkursu odbędą się także lekcje mistrzowskie oraz warsztaty pianistyczne dla uczniów i nauczycieli klas fortepianu prowadzone przez Jurorów konkursu, znakomitych solistów i uznanych pedagogów.

W ramach nagrody głównej laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodą w postaci recitalu w Sali Kameralnej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ufundowanej przez panią dyrektor Dorotę Serwę oraz w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ufundowana przez panią dyrektor Barbarę Igielską. Nagrodą dla finalistów konkursu będą także recitale ufundowane przez pana Artura Szklenera – dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, pana Artura Duszyńskiego – dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, panią Annę Ryl – dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Sponsorami konkursu są: Rada Rodziców ZSM, Stowarzyszenie Muzyk, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – oddział we Wrocławiu i koło w Szczecinie, Restauracja Plenty, Hotel Campanile, Kwiaciarnia Grota, DUX.

Fortepian na konkurs udostępniła firma YAMAHA.

Konkurs został dofinansowany ze środków Miasta Szczecin, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

***

Szanowni Uczestnicy V Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego. Uprzejmie informujemy, że w ramach V Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego w dniu 31.03.2017 r. przeprowadzone będą Lekcje Mistrzowskie z Jurorami. Chętne osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 20.03.2017 r. drogą mailową na adres sekretariat@zsm2.szczecin.pl lub telefonicznie: p. Iwona Kołodzińska 661-915-602. Ilość lekcji jest ograniczona. O przyjęciu na Lekcje Mistrzowskie decyduje kolejność zgłoszenia.

:: Laureaci i wyróżnieni w V Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym...

:: próby, przesłuchania, sale...

:: regulamin...

:: harmonogram konkursu...

:: harmonogram przesłuchań i prób...

:: program konkursu...

:: karta zgłoszenia...

:: Jaromir Gajewski - MINIATURA 6...

Najlepsi pianisći na start!

Kurier Szczeciński 27.03.2017

początek strony...

Najważniejszy jest uczeń!

Kurier Szczeciński, 18.02.2017

początek strony...

Koncert Chopinowski

21.03.2017

Sekcja Instrumentów Klawiszowych i Harfy zaprasza na doroczny koncert poświęcony twórczości Fryderyka Chopina. Sala Koncertowa ZSM, czwartek 23 marca, godz. 18.00. W programie utwory fortepianowe i nie tylko, także muzyczne niespodzianki.

początek strony...

Dzień Otwarty w Zespole Szkół Muzycznych - 16 marca 2017 r. Zapraszamy!

2.03.2017

początek strony...

Zapraszamy na lekcje otwarte - 16.03.2017 r.

9.03.2017

:: Harmonogram lekcji otwartych w OSM II st. i SM II st...

:: Proponowane tematy lekcji otwartych...

:: Harmonogram lekcji i konsultacji w Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji...

:: Harmonogram lekcji i konsultacji w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary...

:: Harmonogram lekcji i konsultacji w Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Harfy...

:: Harmonogram lekcji i konsultacji na Wydziale Wokalnym i Rytmiki...

początek strony...

Zaproszenie

2.03.2017

dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska zaprasza uczniów śpiewu solowego ZSM do udziału biernego w kursie mistrzowskim ze światowej sławy Maestrą Ewą Podleś – contralt w dniach 9- 10.03. w godzinach od 10.00 – 17.00. Kurs organizowany jest przez Katedrę Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie i odbędzie się w Sali Kameralnej Pałacu pod Globusem. 10.03.2017 r., godz. 16.00 Wieczór z Maestrą Ewą Podleś, prowadzenie prof. Piotr Kusiewicz. Wstęp wolny.

początek strony...

"Szekspir Pomylony"

2.03.2017

Uczniowie wydziału wokalnego i instrumentalnego zapraszają 7.03.2017 r. o godz. 18.00 do Sali Sali Koncertowej ZSM na komedię z przymrużeniem oka pt.: "Szekspir Pomylony". Wstęp wolny.

początek strony...

Warsztaty pianistyczne z dr. Wojciechem Kubicą

9.02.2017

Dyrekcja ZSM i Sekcja Instrumentów Klawiszowych i Harfy serdecznie zapraszają w dniach 2-3 marca 2017 r. do Sali Koncertowej ZSM na Warsztaty Pianistyczne z dr Wojciechem Kubicą (AM Wrocław, AM Łódź). W ramach warsztatów, obok lekcji otwartych fortepianu i zajęć duetów fortepianowych, wygłoszony zostanie 25-minutowy wykład pt. „Pamięć jako element talentu muzycznego”. Szczegółowy harmonogram podany zostanie w późniejszym terminie.

początek strony...

Koncertowe otwarcie

Kurier Szczeciński, 6.01.2017

początek strony...

Otwarcie Sali Koncertowej ZSM

Kurier Szczeciński, 4.02.2017

początek strony...

Dzień Promocji Szkoły

1.02.2017

3 lutego 2017 r. będzie można obejrzeć Szkołę oraz wziąć udział w koncercie w nowej Sali Koncertowej. Uroczysty koncert rozpocznie się o godzinie 13:30. Wstęp jedynie na zaproszenia oraz wejściówki, które będzie można pobrać w sekretariacie na godzinę przed koncertem. Ilość miejsc ograniczona. Szkoła będzie otwarta dla Gości w godzinach od 11:00 do 16:00. Do obejrzenia między innymi: sala koncertowa, dwie sale kameralne, sala do rytmiki, bufet, sala fitness, wybrane sale dydaktyczne na każdym piętrze oraz korytarze i hol główny. Szczególnie gorąco zapraszamy kandydatów do naszej szkoły i ich rodziny.

początek strony...

Wydarzenia, które nas czekają...

16.01.01.2017

początek strony...

Boże Narodzenie 2016

19.12.2016

początek strony...

Wigilie Klasowe w OSM II st. - 2016

20.12.2016


początek strony...

Zmiana w harmonogramie roku szkolnego 2016/2017

6.12.2016

Wigilia Klasowa w klasach OSM II st. i tradycyjny Konkurs Stołów - 20.12.2016 r. (wtorek), godzina 11:40

Uroczysty Koncert Wigilijny - 20.12.2016 r. (wtorek), godzina 16:30

początek strony...

Koncert Wigilijny

9.12.2016

początek strony...

"Wiem wszystko o Feliksie Nowowiejskim"

29.11.2016

Zwycięzcami Quizu zostali w kolejności: Adam Jamróz (VI SM), Agata Błaszczyńska (VI SM) oraz Anna Lorek (IV SM). Gratulujemy!

początek strony...

Koncert Uczennic Wydziału Rytmiki

13.12.2016

początek strony...

Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i Uczeń"

29.11.2016

Na koncert zapraszamy 8 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 do nowej Sali Kameralnej ZSM w Szczecinie.

początek strony...

Danuta Sadłowska

29.11.2016

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Pani Danuty Sadłowskiej - żony zmarłego przed rokiem Stanisława Sadłowskiego, byłego dyrektora naszej Szkoły - w imieniu Dyrekcji ZSM, pracowników administracji jak i całej społeczności uczniowskiej składamy Rodzinie kondolencje i wyrazy współczucia.

początek strony...

"Wiem wszystko o Feliksie Nowowiejskim" (zmiana terminu)

29.11.2016

Finał Szkolnego Quizu „Wiem wszystko o…” odbędą się 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00.

początek strony...

Zabrzmiały altówki...

29.11.2016

początek strony...

III Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Dominika Rutkowskiego - 22-23 listopada 2016 r.

4.07.2016

Projekt stworzenia Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Dominika Rutkowskiego narodził się z inicjatywy środowiska Pedagogów Szkół Muzycznych Szczecina. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w listopadzie 2012 roku – w pierwszą rocznicę śmierci Dominika Rutkowskiego - znakomitego artysty, muzyka i pedagoga, który całe swoje życie poświęcił Muzyce i kształceniu młodych utalentowanych ludzi na poszczególnych stopniach ich rozwoju.

:: regulamin...

:: karta zgłoszenia...

:: harmonogram konkursu...

:: harmonogram prób i przesłuchań...

:: wspomnienie o Dominiku Rutkowskim i Stanisławie Sadłowskim...

początek strony...

Sukces naszej uczennicy!

17.11.2016

W gronie laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie znalazła się nasza uczennica - Małgorzata Mróz. Gratulujemy!

początek strony...

Warsztaty wokalistyki jazzowej z Deborą Brown

19.11.2016

początek strony...

Maria Szymanowska - najwybitniejsza przedstawicielka wczesnego romantyzmu w Polsce. Seminarium dla nauczycieli

12.10.2016

W dniach 18 – 19 listopada 2016 r. zapraszamy nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych i pianistów, do ZSM w Szczecinie na Seminarium dla zatytułowane: „Maria Szymanowska jako najwybitniejsza przedstawicielka wczesnego romantyzmu w Polsce”. Seminarium poprowadzi dr Sławomir Dobrzański.

18.11.2016 r., piątek
I Panel tematyczny: Maria Szymanowska w kontekście epoki (9:50 cz. I | 10:45 cz. II)
II Panel tematyczny: Twórczość Marii Szymanowskiej, problemy interpretacyjne (14:30 cz. III | 16:15 cz. IV)
III Panel tematyczny: Konsultacje, lekcje mistrzowskie (17:00 lekcje)
19.11.2016r., sobota
(9:00 – 13:15 lekcje)

dr Sławomir Dobrzański (pianista, profesor w Kansas State University) jest autorem pierwszej biografii Marii Szymanowskiej w języku angielskim, wydanej w roku 2006 w USA (Maria Szymanowska, Pianist and Composer). Również jako pierwszy, w 2013 r. nagrał całość zachowanych utworów fortepianowych kompozytorki.

początek strony...

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

15.06.2016

:: wykaz podręczników...

początek strony...

Obóz integracyjno-sportowy

20.06.2016

Zaliczkę na Obóz integracyjno-sportowy można wpłacać na konto Szkoły
Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie
ul. Staromłyńska 13
70-561 Szczecin
nr rachunku: 36 1010 1599 0053 1113 9120 0000
tytuł wpłaty: imię i nazwisko - obóz integracyjno-sportowy

początek strony...

Rok Szkolny 2015/2016

19.08.2015

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/17 dla OSM i SM odbędzie się 1 września 2016 r. o godz. 13.00.

Rada Pedagogiczna odbędzie się 31 sierpnia 2016 r o godzinie 13:30

początek strony...

Spotkanie z Rodzicami

1.09.2016

5 września 2016 r., o godzinie 18:00 zapraszamy Rodziców Uczniów OSM i SM (Opiekunów Prawnych) na spotkanie.

początek strony...

copyright © 2011-2012 Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie