Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Pasownia Uczniów klas pierwszych ZPSM
 • Mały Wirtuoz 2021
 • Dyplomy 2021
 • Studniówka 2020
 • Uczymy się pracować z tablicą interaktywną (Szkolenie ZCDNu)
 • Inauguracja Sali Organowej im. C. Loewego w ZPSM w Szczecinie
 • Czytelniczy wolontariat
 • Warsztaty orkiestrowe i koncert w Pasewalku (Niemcy)
 • Koncert Wigilijny AD 2019
 • Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"
 • Alicja w Krainie Nieszczęść
 • Jesienny Meeting Klarnetowy
 • Warsztaty obojowe - dr Ireneusz Stawniak
 • Niepodległa - 101 lat
 • Teoria w praktyce
 • 11:11 AD 2019
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2019
 • Warsztaty Puzonowe z Michałem Mazurkiewiczem
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM.
 • Edukacja biologiczna w POSM II st.
 • Pomerania - Koncert w Fiharmonii
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych
 • Poczytaj mi mój Profesorze...
 • Rok Szkolny 2019/2020
 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu

Zachodniopomorskie Forum Artystyczne - 2019

21.02.2019 r.

:: bliższe informacje...

:: Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski...

początek strony...

Baltic Guitar Days 2019 - International Festival and Competition - 14-16.06.2019

12.01.2019 r.

:: bliższe informacje o konkursie...

:: regulamin konkursu/jury/nagrody...

:: zgłoszenia...

:: harmonogram...

początek strony...

Letnia Akademia Wokalno-Aktorska - LAWA 2019

18.05.2019 r.

:: bliższe informacje...

początek strony...

Krakowiacy i Górale w ZPSM

5.06.2019 r.

początek strony...

Rekrutacja do POSM II st. i PSM II st. - WAŻNE INFORMACJE

4.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor ZPSM ogłosił listę przyjętych do POSM II st. i PSM II st. Lista znajduje się w holu Szkoły.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów przyjętych do klasy I POSM II st. odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00.

początek strony...

Koncert z cyklu MISTRZ i UCZEŃ

28.05.2019 r.

początek strony...

Warsztaty skrzypcowe dla Szkoły Muzycznej I st.

18.05.2019 r.

początek strony...

XIV Kurs Interpretacji Muzyki Organowej

18.05.2019 r.

Kurs Interpretacji Muzyki Organowej pod kierunkiem prof. Andrzeja Chorosińskiego z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, odbędzie się w dniach 30.05 - 2.06.2019 roku w szczecińskich kościołach. Głównym celem kursu będzie praca nad interpretacją przygotowanych wcześniej utworów. Kurs Interpretacji Muzyki Organowej przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych i studentów. Kurs zakończy się koncertem uczestników i rozdaniem dyplomów.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

:: bliższe informacje...

początek strony...

Zapraszamy na promocję płyty "Barwy Klarnetu"

18.05.2019 r.

początek strony...

Operetka na wesoło

24.05.2019 r.

początek strony...

Egzaminy wstępne do POSM II st. i PSM II st. w ZPSM - ważne informacje!

8.05.2019 r.

:: Harmonogram egzaminów teoretycznych...

:: Harmonogram egzaminów w Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Harfy...

:: Harmonogram egzaminów w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary...

:: Harmonogram egzaminów w Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji...

:: Harmonogram egzaminów na Wydziale Rytmiki i Wokalnym...

początek strony...

Rekrutacja do ZPSM na rok szkolny 2019/2020

19.01.2019 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie ogłasza rekrutację do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. (PSM I st.), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (PSM II st.) oraz do jedynej w Szczecinie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (POSM II st.), która łączy zajęcia artystyczne z zajęciami ogólnokształcącymi (od roku szkolnego 2017/2018) na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz (od roku 2019/2020) na poziomie 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

Klasa 1 POSM II st. w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie przedmiotów artystycznych będzie realizować kształcenie na poziomie 1 klasy szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w zakresie przedmiotów ogólnokształcących - w związku z reformą edukacji - będzie kształciła na poziomie klasy 7 szkoły podstawowej.

Do klasy 1 PSM II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Do klasy 1 PSM I st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

:: Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do POSM II st. i PSM II st. na rok szkolny 2019/2020...

:: INFORMATOR dla kandydatów do ZPSM w Szczecinie w roku szkolnym 2019/2020...

:: Kurs Przygotowawczy rozpoczyna się 9 marca 2019 r. - INFORMATOR dotyczący Kursy Przygotowawczego...

:: plan zajęć na kursie przygotowawczym...

:: Egzamin wstępny do klasy I - Kształcenie Słuchu - dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym...

:: Egzamin wstępny do klasy I - Audycje Muzyczne - dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym...

:: Egzamin wstępny do klasy I dla kandydatów z bez przygotowania muzycznego...

:: Egzamin klasyfikacyjny do klasy III - Kształcenie Słuchu...

:: Egzamin klasyfikacyjny do klasy III - Zasady Muzyki z elementami edycji nut...

:: Egzamin klasyfikacyjny do klasy III - Literatura Muzyczna...

:: Egzamin klasyfikacyjny do klasy III - poszczególne specjalności...

początek strony...

Koncert klasy puzony

2.05.2019 r.

9 maja 2019 o godz. 19:00 zapraszamy do Sali Koncertowej ZPSM na koncert uczniów klasy puzonu Mateusza Kupskiego. W programie muzyka: E. Gablera, A. Vivaldiego, J. Bocka, F. Martina, Z. Stojowskiego oraz A. Corellego. Zapraszamy!

początek strony...

List otwarty strajkujących nauczycieli ZPSM do Uczniów ZPSM i ich Rodziców

17.04.2019 r.

:: List otwarty strajkujących nauczycieli ZPSM do Uczniów ZPSM...

:: List otwarty strajkujących nauczycieli ZPSM do Rodziców Uczniów ZPSM...

początek strony...

Fortepian Koncertowy w ZPSM

7.09.2018 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, w okresie od 28 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje zadanie: "Zakup fortepianu do nowej Sali Koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie". Zadanie to dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

początek strony...

Wielkanoc 2019

18.04.2019 r.

Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy
Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. Feliksa Nowowiejskiego
w Szczecinie Nowowiejskiego
w Szczecinie

początek strony...

Warsztaty wiolonczelowe z Tomaszem Szczęsnym

17.10.2018 r.

Zapraszamy na warsztaty wiolonczelowe, które poprowadzi dr hab. Tomasz Szczęsny z Akademii Sztuki w Szczecinie. Warsztaty odbędą się 19 marca 2019 w Sali Kameralnej ZPSM (014) od. godz. 13:30. Zapraszamy!

początek strony...

Dzień Otwarty w POSM II st, i PSM II st.

20.02.2019 r.

:: plan lekcji otwartych - zajęcia ogólnokształcące i ogólnomuzyczne...

:: plan lekcji otwartych - zajęcia artystyczne...

początek strony...

Warsztaty skrzypcowe prowadzone przez prof. Miachała Grabarczyka

26.02.2019 r.

początek strony...

Warsztaty puzonowe prowadzone przez Wojciecha Jelińskiego

22.02.2019 r.

25 lutego 2018 r., od godz. 10:00 zapraszamy do Sali Kameralne ZPSM (014a) na Warszaty Puzonowe. Poprowadzi je Wojciech Jeliński, wykładowca w klasie puzonu na Akademii Muzycznej im. Jana Paderewskiego w Poznaniu. Tego dnia, zapraszamy także na Koncert Klasy Puzonu ZPSM Mateusza Kuspkiego - koncert rozpocznie się o godz. 18:00 w Sali Koncertowej ZPSM.

początek strony...

JAZZ przez duże DŻ w ZPSM

9.01.2019 r.

początek strony...

Koncert Muzyki Dawnej

7.01.2019 r.

:: bliższe informacje...

początek strony...

Stoły Wigilijne w POSM II st. - 2018 r.

28.12.2017

początek strony...

Boże Narodzenie 2018 r.

12.12.2018 r.

początek strony...

Koncert z cyklu Mistrz i Uczeń

30.11.2018 r.

początek strony...

Szkolny Konkurs na aranżację Polskiej Kolędy

14.12.2018 r.

17 grudnia 2018 r. o godzinie 15:30 zapraszamy do Sali Koncertowej ZPSM na finał Szkolnego Konkursu na aranżację Polskiej Kolędy. W czasie finału zostanie zaprezentowanych 10 najlepszych prac naszych uczniów oraz zostaną wyłonieni zwycięzcy. Zapraszamy!

początek strony...

Warsztaty puzonowe

14.12.2018 r.

początek strony...

Koncert klasy fortepianu na wydziale rytmiki

7.12.2018 r.

13.12.2018 r., o godz. 17:00 zapraszamy do Sali Kameralnej (014) na koncert klasy fortepianu na wydziale rytmiki.

początek strony...

Warsztaty Pianistyczne w ZPSM

30.11.2018 r.

:: Magdalena Lisak - biogram...

początek strony...

Muzyka Współczesnego Szczecina

21.11.2018 r.

Wszystkich mających ochotę posłuchać jak Szczecińska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna przygotowuje się do sobotniego koncertu, zapraszamy na otwartą próbę w piątek, 30.11. w godzinach 16.00 -18.00. Próba odbędzie się w sali koncertowej ZPSM im. F. Nowowiejskiego, przy ulicy Staromłyńskiej 13 w ramach projektu "Muzyka Współczesnego Szczecina" współfinansowanego przez Miasto Szczecin. Zapraszamy!

:: bliższe informacje...

początek strony...

Teoria Muzyki w Praktyce

7.11.2018 r.

:: program konferencji...

początek strony...

IV Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Dominika Rutkowskiego - 20-22 listopada 2018 r.

1.06.2018 r.

Projekt stworzenia Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Dominika Rutkowskiego narodził się z inicjatywy środowiska Pedagogów Szkół Muzycznych Szczecina. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w listopadzie 2012 roku – w pierwszą rocznicę śmierci Dominika Rutkowskiego - znakomitego artysty, muzyka i pedagoga, który całe swoje życie poświęcił Muzyce i kształceniu młodych utalentowanych ludzi na poszczególnych stopniach ich rozwoju.

:: poprzednie edycje...

:: wspomnienie o Dominiku Rutkowskim i Stanisławie Sadłowskim...

:: regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego...

:: karta zgłoszeniowa IV Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego...

:: harmonogram IV Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego...

początek strony...

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2018 r.

7.11.2018 r.

początek strony...

Warsztaty Fletowe

7.11.2018 r.

:: bliższe informacje...

początek strony...

Makroregionalne Warsztaty Pianistyczne

15.10.2018 r.

:: Anna Borkowska...

początek strony...

Koncert klasy puzonu

26.10.2018 r.

30 października 2018 r., o godz. 19:00 zapraszamy do Sali Kmeralnej 014, na koncert klasy puzonu Mateusza Kupskiego. W koncercie wystąpią: Anna Pogoda - puzon, Urszula Ziołecka - puzon, Mateusz Feledyn - puzon, Jakub Gładki - tuba (klasa Tomasza Zienkowicza). W programie muzyka: Ubera, Marcello, Stojowskiego, Beethovena i Brucknera.

Zapraszamy!

początek strony...

"Reformacja na pięciolinii"

18.10.2018 r.

:: program koncertu...

początek strony...

Seminarium dla nauczycieli Harmonii

17.10.2018 r.

Są jeszcze wolne miejsca! zainteresowane osoby proszone są o kontakt z sekretariatem Szkoły.

:: bliższe informacje...

początek strony...

UWGA klasy PSM I st.! - ważne informacje

1.10.2018 r.

2 października 2018 r. (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się pasowanie klasy I . Wszystkie klasy wezmą udział w pasowaniu w ramach zajęć. Obowiązuje strój galowy. Po uroczystości zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

początek strony...

Uwaga Rodzice!!!

3.09.2018 r.

Dnia 4 września 2018 r. (wtorek) o godz. 18:00 odbędą się zebrania wychowawców klas/opiekunów grup z rodzicami uczniów kl. I – VI POSM II st., PSM I st. i PSM II st. Walne zebranie wszystkich rodziców odbędzie się o godz. 19:00 w Sali koncertowej.

:: informacje szczegółowe...

początek strony...

Seminarium dla nauczycieli audycji muzycznych, literatury muzycznej, historii muzyki

27.08.2018 r.

:: harmonogram seminarium...

początek strony...

Nowy Rok Szkolny 2018/2019

17.08.2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla POSM II st., PSM I st. i PSM II st. odbędzie się 3 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali Koncertowej ZPSM.

30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców i dzieci przyjętych do klasy I i II Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Zapraszamy również nauczycieli uczniów PSM I st.

31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej.

początek strony...

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

21.06.2018 r.

:: spis podręczników obowiązujący w ZPSM w roku szkolnym 2018/2019...

początek strony...

copyright © 2011-2017 Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie