Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Pasownia Uczniów klas pierwszych ZPSM
 • Mały Wirtuoz 2021
 • Dyplomy 2021
 • Studniówka 2020
 • Uczymy się pracować z tablicą interaktywną (Szkolenie ZCDNu)
 • Inauguracja Sali Organowej im. C. Loewego w ZPSM w Szczecinie
 • Czytelniczy wolontariat
 • Warsztaty orkiestrowe i koncert w Pasewalku (Niemcy)
 • Koncert Wigilijny AD 2019
 • Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"
 • Alicja w Krainie Nieszczęść
 • Jesienny Meeting Klarnetowy
 • Warsztaty obojowe - dr Ireneusz Stawniak
 • Niepodległa - 101 lat
 • Teoria w praktyce
 • 11:11 AD 2019
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2019
 • Warsztaty Puzonowe z Michałem Mazurkiewiczem
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM.
 • Edukacja biologiczna w POSM II st.
 • Pomerania - Koncert w Fiharmonii
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych
 • Poczytaj mi mój Profesorze...
 • Rok Szkolny 2019/2020
 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu

Powróćmy jak za dawnych lat...

3.11.2015

1947
Zakończenie roku szkolnego 1946/1947 w Niższej Szkole Muzycznej Haliny Durnasiowej – w sród uczniów 16-letni Roman Kraszewski. Zdjęcie wykonane przed ówczesnym Liceum dla dorosłych przy ul. Mickiewicza. Liceum udostępniało swoje pomieszczenia Niższej i Średniej Szkole Muzycznej na koncerty i uroczystości.

1947
Pierwszy koncert w życiu Haliny Bylicy-Romanowskiej, późniejszego wieloletniego i zasłużonego pedagoga ZSM w Szczecinie.

1951
Pierwszy rocznik absolwentów Średniej Szkoły Muzycznej. Na zdjęciu: Małgorzata Doliwa-Dobrowolska, Jadwiga Sawala, (?) Andrzejewska, Antoni Huebner, Wacław Piotrowski – dyrektor Średniej Szkoły Muzycznej, absolwent Roman Kraszewski (fort i ped. – 1951), Halina Nowacka-Durnaś.

1952
Roman Kraszewski i Iwo Dudarenko - pierwsi absolwenci Średniej Szkoły Muzycznej w Szczecinie.

1952
Drugi rocznik absolwentów Średniej Szkoły Muzycznej – Elżbieta Rajter, Iwo Dudarenko. Na zdjęciu: Elżbieta Rajter (fort – 1952), Iwo Dudarenko (fort – 1952), (?) Andrzejewska, Halina Nowacka-Durnaś, Antoni Huebner, Wacław Piotrowski – dyrektor Średniej Szkoły Muzycznej, (?) Iliwicka, Jadwiga Sawala, Małgorzata Doliwa-Dobrowolska, Stanisław Rynkiewicz.

1952
Drugi rocznik absolwentów Średniej Szkoły Muzycznej. Na zdjęciu: Iwo Dudarenko (fort – 1952), Jadwiga Sawala, Wacław Piotrowski – dyrektor Średniej Szkoły Muzycznej, Elżbieta Rajter (fort – 1952).

1953
Trzeci rocznik absolwentów Średniej Szkoły Muzycznej. Na zdjęciu: Ewa Michalak (fort – 1953), Gabriel Pieczyński (fort – 1953), Maria Białołus-Janicka (fort – 1953), Małgorzata Doliwa-Dobrowolska, Halina Nowacka-Durnaś, Wacław Piotrowski – dyrektor Średniej Szkoły Muzycznej, Jadwiga Sawala, Stanisław Rynkiewicz.

"Na osiem rąk..." - ostatni w rzędzie pianistów - Roman Kraszewski

1954
Czwarty rocznik absolwentów Średniej Szkoły Muzycznej. Na zdjęciu: Kuźmiński Arseniusz (śpiew – 1954), Helena Gilginas (fort – 1954), Jadwiga Paderewska (fort – 1954), Zbigniew Tymowski (fort – 1954), Wacława Kopacewicz (fort – 1954), Małgorzata Doliwa-Dobrowolska, Halina Nowacka-Durnaś, Zygmunt Lisicki, (?), Antoni Huebner – dyrektor Średniej Szkoły Muzycznej, Wacław Piotrowski, Jadwiga Sawala.

1955
Piąty rocznik absolwentów Średniej Szkoły Muzycznej. Na zdjęciu: Halina Bylica-Romanowska (fort - 1955), Frąckowiak Jerzy (fort - 1955), Tokarek Irena (fort - 1955), Kowalski Jan (klarnet - 1955), Wacław Piotrowski – dyrektor Średniej Szkoły Muzycznej, Antoni Huebner, Halina Nowacka-Durnaś, Tamara Prawdzic-Layman.

1957
Dyplom Zofii Sawińskiej-Tracz (fort – 1957). Na zdjęciu między innymi: Wacław Piotrowski, Halina Nowacka-Durnaś, Antoni Huebner – Dyrektor Średniej Szkoły Muzycznej, Roman Kraszewski

1958
Po Koncercie w Filharmonii... Na zdjęciu: Halina Nowacka-Durnaś ze swymi uczennicami - Izabelą Jarucką i Elżbietą Dmochowską.

1961
Uczniowie i nauczyciele. Na zdjęciu między innymi: Halina Bylica-Romanowska, Halina Nowacka-Durnaś, Roman Kraszewski, Beata Swanidze (fort - 1961).

1966
Trio w składzie: Irena Dołgow-Ciring, Mikołaj Dudarenko, Cecylia Kraszewska.

1964/65 (?)
rząd 3: Zdzisław Górny | Zygmunt Walter | (F. Chopin) | Zbigniew Grajnert | Stanisław Sadłowski
rząd 2: Władysław Synowiec | Jan Kowalski | Roman Kraszewski | Barbara Gracz | Cecylia Kraszewska | Halina Bylica-Romanowska | Zbigniew Miński | Halina Nowacka-Durnaś | Sergiusz Arawski | Zofia Grajnert | Stanisław Ślusarek | Marian Przybylski | Ryszard Kwistkowski
rząd 1: Roman Wolf | Walentyna Gnat | (?) | Małgorzata Doliwa-Dobrowolska | Agnieszka Jagna Żuralska | Antoni Huebner | Janina Wyrzykowska | Kazimierz Żelichowski | Irena Dołgow-Ciring | Mikołaj Dudarenko | Władysław Giertowicz (?)

1966
Kwartet fortepianowy muzyki dawnej w składzie: Roman Wolf, Zygmunt Walter, Stanisław Sadłowski (późniejszy dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych), Cecylia Kraszewska.

1967
Halina Bylica-Romanowska wraz ze swymi uczennicami: Ludwiką Mitkiewicz (fort - 1969, póżniejszą wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie) i Lilianną Zimmermann.

1972
Jadwiga Podbielska wraz ze swymi uczniami: Krystyną Kaproń (fort - 1973), Rzyszardem Zimnickim (fort - 1972), Grażyną Pukałą (fort - 1972), Januszem Purzyckim (vno - 1972), Teresą Skwierczyńską (fort - 1972), Danutą Zboralską (śpiew - 1972)Andrzejem Tuchorskim (fort - 1972).

1974
Dzień Kobiet - Alina Pycio-Grochowska, Mirosława Białas

Dzień Nauczyciela - dyrektor Marian Zarzycki wraz z panią Haliną Nowacką-Durnaś

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)