Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Rekrutacja - PSM I st.  |   Rekrutacja - POSM II st., PSM II st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Dyplomy 2021 (2)
 • Dyplomy 2021 (1)
 • Warsztaty
  z Janem Jakubem Bokunem
 • Studniówka 2020
 • Uczymy się pracować z tablicą interaktywną (Szkolenie ZCDNu)
 • Inauguracja Sali Organowej im. C. Loewego w ZPSM w Szczecinie
 • Czytelniczy wolontariat
 • Warsztaty orkiestrowe i koncert w Pasewalku (Niemcy)
 • Koncert Wigilijny AD 2019
 • Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"
 • Alicja w Krainie Nieszczęść
 • Jesienny Meeting Klarnetowy
 • Warsztaty obojowe - dr Ireneusz Stawniak
 • Niepodległa - 101 lat
 • Teoria w praktyce
 • 11:11 AD 2019
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2019
 • Warsztaty Puzonowe z Michałem Mazurkiewiczem
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM.
 • Edukacja biologiczna w POSM II st.
 • Pomerania - Koncert w Fiharmonii
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych
 • Poczytaj mi mój Profesorze...
 • Rok Szkolny 2019/2020
 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu

Wychowawcy (POSM II st.) i opiekunowie (PSM I i II st.) roczników

początek strony...

Dokumentacja do pobrania

początek strony...

Konwencja ONZ o Prawach Dziecka

3.09.2018 r.

źródło: www.unicef.pl

Aby powiększyć, kliknij na plakat...

Prawa Ucznia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie określa jego Statut.

:: Konwencja ONZ o Prawach Dziecka (opracowanie w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska)...

:: Prawa Dziecka - wersja przyjazna dzieciom (źródło: www.unicef.pl)...

:: "Twoje Prawa - Dominik odpowiada na listy" (źródło: www.unicef.pl)...

:: Prawa Dziecka - Materiały dydaktyczne dla nauczycieli" (źródło: www.unicef.pl)...

:: nagrodzone przez Rzecznika Praw Dziecka scenariusze zajęć w szkołach ponadpodstawowych [.zip] (źródło: www.brpd.gov.pl)...

:: zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu "Prawa Dziecka" (kwerendy dokonał i opracował - Waldemar Cieślok)...

:: www.unicef.pl...

:: Biuro Rzecznika Praw Dziecka...

:: Biuro Rzecznika Praw Dziecka - strefa młodych...

początek strony...

Prawa Ucznia..., ale także Jego Obowiązki

3.09.2018 r.

początek strony...

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej - 2017/2018

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej - będzie dotyczyć w zakresie klasy 7 i 8 SP w klasie 1 OSM od roku szkolnego 2017/2018 oraz w klasie 2 OSM od roku szkolnego 2018/2019.

:: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

:: Załącznik nr 2 - Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej

początek strony...

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej - 2017/2018 - komentarz

:: Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej - 2017/2018 - komentarz

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego - 2019/2020

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego - od roku szkolnego 2019/2020będzie obowiązywać w klasie 3 POSM (w kolejnych latach kolejno w klasach 4, 5 i 6 POSM II st.).

:: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

początek strony...

Tematyczne zestawienia bibliograficzne przydatne w pracy nauczyciela szkoły muzycznej

3.09.2018 r.

:: psychologia muzyki...

:: muzyka - dydaktyka, metodyka, pedagogika...

:: muzyka - pedagogika instrumentalna (technika gry i interpetacja)...

:: szkoła muzyczna - wychowanie...

:: szkolnictwo muzyczne w Polsce...

początek strony...

Zgłoszenie wydarzenia artystycznego

:: formularz zgłoszenia...

początek strony...

Zgłoszenie sukcesu ucznia

:: formularz zgłoszenia...

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)