Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Rekrutacja - PSM I st.  |   Rekrutacja - POSM II st., PSM II st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Mały Wirtuoz 20201
 • Dyplomy 2021
 • Studniówka 2020
 • Uczymy się pracować z tablicą interaktywną (Szkolenie ZCDNu)
 • Inauguracja Sali Organowej im. C. Loewego w ZPSM w Szczecinie
 • Czytelniczy wolontariat
 • Warsztaty orkiestrowe i koncert w Pasewalku (Niemcy)
 • Koncert Wigilijny AD 2019
 • Grudniowy Koncert z cyklu "Mistrz i uczeń"
 • Alicja w Krainie Nieszczęść
 • Jesienny Meeting Klarnetowy
 • Warsztaty obojowe - dr Ireneusz Stawniak
 • Niepodległa - 101 lat
 • Teoria w praktyce
 • 11:11 AD 2019
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2019
 • Warsztaty Puzonowe z Michałem Mazurkiewiczem
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM.
 • Edukacja biologiczna w POSM II st.
 • Pomerania - Koncert w Fiharmonii
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych
 • Poczytaj mi mój Profesorze...
 • Rok Szkolny 2019/2020
 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu

Materiały przygotowane na konferencję prasową z dnia 29 październiaka 2008 - zaktualizowane

Pałacyk Velthusena - trochę historii

Budynek usytuowany w narożniku ulic Staromłyńskiej i Łaziebnej, w którym mieści się Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego, został zbudowany w latach 1777-1787 na zamówienie kupca G. Chriśtiana Velthusena na fundamentach rezydencji z 1725 r. Za czasów Velthusena, kamienica pełniła funkcje rezydencjalne i magazynowe (skład win). Z tego też okresu pochodzi zachowany do dziś wystrój elewacji, łączący elementy baroku i klasycyzmu, z tym że w czasie remontu elewacji w latach 60. XX wieku, antyczne głowy portretowe, między innymi Sokratesa, Seneki, Hadriana, umieszczone pierwotnie w nadprożach I piętra, zastąpiono głowami naj znakomitszych kompozytorów światowych i polskich. Od 1874 r. budynek należał do wytwórni pianin (Pianofortefabrik G. Wolkenhauer) powstałej w 1853 r. Znajdowały się tu pomieszczenia fabryczne i warsztatowe, salon wystawowy i salon sprzedaży. Od 1921 r. w budynku funkcjonował Bank Prowincji Pomorskiej.

Dużych zniszczeń w budynku dokonały naloty alianckie w 1943 roku. Budynek został wypalony, zniszczeniu uległy wszystkie ściany i stropy wewnętrzne w części nadziemnej oraz część stropów i sklepień piwnicznych. W 1954 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków ( Nr rej. 13, KL.V-0114/54). Odbudowę rozpoczęto w 1959 z przeznaczeniem na siedzibę Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej. Budynek oddano Szkole w 1962.

początek strony...

Obecny stan techniczny budynku - Wybrane nieprawidłowości i zaniedbania. Orzeczenie techniczne ZAP/BO/3736/02 z października 2004 roku.

 • Fundamenty
 • - Bardzo duże zawilgocenia (osuszenie – wymiana izolacji poziomej i pionowej)
 •  
 • Piwnice
 • - Korozja ścian (woda spływa po elewacji – wnika głęboko w ściany powodując zawilgocenia, pleśnie, w konsekwencji mechaniczne rozsadzanie tynków, fetor)‏
 • - Stykające się z wilgotnymi ścianami elementy organiczne mogą być porażone przez grzyb i ulegać korozji biologicznej
 • - Popękany i odpadający tynk stanowi zagrożenie dla osób

 •  
 • Elewacje
 • - Ubytki tynku
 • - Wymagana konserwacja i renowacja gzymsów (gzyms jest poluzowany i grozi obsunięciem się, stwarzając zagrożenie dla przechodniów)‏
 • - Pilna naprawa wystroju ścian fasadowych wraz z całą dekoracją sztukatorską i rzeźbiarską
 •  
 • Dach
 • - Popękane i zsuwające się dachówki
 • - Zużyte technicznie pokrycie z papy bitumicznej (przecieki wody przez strop)
 • - Niesprawna obróbka blacharska (zawilgocenia ścian i stropów)
 • - Niesprawna instalacja odgromowa
 • - Wymagana pilna naprawa kominów ponad połacią dachu
 • - Niesprawne przykrycie świetlików
 • - Konstrukcja dachu w większości do wymiany (krokwie, łaty, kontrłaty, itp.)‏
 •  
 • Okna i drzwi
 • - Technicznie zużyte
 • - Nie odpowiadają obowiązującym normom ochrony cieplnej budynku
 •  
 • Instalacja centralnego ogrzewania
 • - Przerdzewiałe rury, grzejniki, węzeł cieplny
 •  
 • Instalacja elektryczna
 • - Całkowicie do wymiany (niezgodna z normami, wykonana z aluminium, w starym układzie dwuprzewodowym, przegrzana, utleniona)‏
 • - Całe oświetlenie do wymiany
 • - Stwarza zagrożenie pożarowe
 •  
 • Instalacja wentylacyjna
 • - Grawitacyjna, niezgodna z obowiązującymi normami
 • - Instalacja wymuszona – niesprawna
 •  
 • Instalacja wodociągowa
 • - Przerdzewiała – do wymiany
 •  
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • - Przerdzewiała, popękana – do wymiany
 •  
 • Opinia konserwatorska
 • - Pilne podjęcie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
 • - Niepodjęcie pracy remontowych spowoduje dalszą, postępującą degradację substancji budowlanej i zabytkowej obiektu
 •  

początek strony...

Historia projektu i modernizacji szkoły

 • - Wrzesień 2004 r. - Ekspertyza stanu technicznego budynku Szkoły przez nową Dyrekcję.
 • - Podjęcie decyzji przez Dyrektora Szkoły Panią Danutę Rozdziewicz i ówczesnego szefa administracji Pana Ryszarda Markowa o ratowaniu zabytkowej siedziby ZSM.
 • - Październik 2004 r.. - Powiadomienie Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i władz Miasta Szczecina o katastrofalnym stanie XVIII-wiecznego, zabytkowego Pałacyku Velthusena - siedziby Szkoły.
 • - Listopad 2004 r. - Nawiązanie ścisłej współpracy z Radą Rodziców Rodziców celu wspólnego działania na rzecz Szkoły.
 • - Włączenie lokalnej prasy (Kurier Szczeciński,Gazeta Wyborcza,Głos Szczeciński) celem nagłośnienia problemu.
 • - Grudzień 2004 r. - Pozyskanie opieki konserwatorskiej i niezbędnych ekspertyz Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i powiadomienie o pilnej potrzebie remontu zabytkowej siedziby Szkoły.
 • - Styczeń 2005 r. Wizyta eksperta budowlanego z CEA w celu potwierdzenia fatalnego stanu budynku i poparcia starań Dyrekcji Szkoły o fundusze na remont i modernizację budynku Szkoły.
 • - Marzec - listopad 2005 r. - Starania Dyrekcji Szkoły w celu pozyskania dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku.
 • - Listopad 2005 r. - Otrzymanie dotacji celowej z Ministerstwa na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji zabytkowego budynku Szkoły.
 • - Wynegocjowanie z Zespołem Miejskiego Konserwatora Zabytków przez Dyrekcję Szkoły możliwości nadbudowy 3 kondygnacji budynku Szkoły.
 • - Grudzień 2005 r. - styczeń 2006 r.: Przeprowadzenie nieograniczonego przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji zabytkowego budynku Szkoły.
 • - Powołanie Komisji Przetargowej
 • - Wyłonienie Wykonawcy - Firmy "Architektom" Projektowanie Budowlane Dorota Bułka
 • - 16.02.2006 r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji zabytkowego budynku Szkoły.
 • - Sierpień 2007 r. - Złożenie projektu budowlanego wraz z wnioskiem wnioskiem wnioskiem pozwoleniu na budowę UM Szczecina.
 • - Czerwiec 2008 r. - Otrzymanie pozwolenia na budowę .
 • - Wrzesień 2008 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie remontu szkoły z Budżetu XI Osi Priorytetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich (działanie 11.3. rozwój szkolnictwa artystycznego).
 • - Maj 2009 r. – Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie remontu Szkoły z Budżetu XI Osi Priorytetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich (działanie 11.3. rozwój szkolnictwa artystycznego) z rekomendacją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 • - Wrzesień 2009 r. – Rekomendacje Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecina, posłów Platformy Obywatelskiej: Magdaleny Kochan, Arkadiusza Litwińskiego, Sławomira Preissa starań Dyrekcji Szkoły o ponowne rozpatrzenie wniosku.
 • - Listopad 2009 r. – Złożenie wniosku z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Infrastruktura Kultury”.
 •  

początek strony...

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)