Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |   Rodzice  |   Rekrutacja  |   Klauzula Informacyjna RODO

Nowe w galerii ZPSM

 • Warsztaty plastyczne w POSM II st.
  prowadzone przez Bożenę Mozolewską
 • Z Teatrem Kamishibai w Szkole Specjalnej
 • Szczecin Young Percussion w Filharmonii
 • "Krakowiacy i Górale"
 • Dyplomy perkusyjne - 2019
 • Jazz w ZPSM
 • Dzień Otwarty Szkoły - 2019
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Pierwsza pomoc i zajęcia sportowe w POSM II st.
 • Gry planszowe w Bibliotece ZPSM
 • Studniówka 2019
 • Tydzień profilaktyki w POSM II st.
 • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
 • Z teatrem Kamishibai w Szpitalu
 • Christmas Carol Quiz
 • Koncert Wigilijny - AD 2018
 • Grudniowy koncert z cyklu Mistrz i uczeń
 • Warsztaty puzonowe w ZPSM
 • Świątecznie w PSM I st.
 • Przekazanie archiwaliów A. Huebnera Książnicy Pomorskiej
 • Szlachetna Paczka w ZPSM
 • Konkurs na Aranżację Polskiej Kolędy
 • Warszty Pianistyczne w ZPSM
 • Warsztaty fagotowe w PSM I st.
 • POSM II st. - na sportowo!
 • IV Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im Dominika Rutkowskiego
 • Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin - 2018
 • Warsztaty fletowe z Renatą Guzik
 • Teoria w praktyce - 2018
 • Koncert Stypendystów Miasta Szczecin w Filharmonii
 • Setna rocznica urodzin Niepodległej
 • Hymn na 100-lecie Niepodległej
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZPSM - 2018 r.
 • Koncert w Greiswaldzie
 • Koncert w Przelewicach
 • Pasowanie uczniów klasy I PSM I st.
 • Pasowanie uczniów klasy I POSM II st.

Badanie Przydatności do klasy I PSM I st. w ZPSM - ważne informacje!

21.05.2019 r.

24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 rozpocznie się Badanie Przydatności dla kandydatów do PSM I st. Szczegółowy harmonogram dostępny będzie 23 maja 2019 r. w holu głównym i sekretariacie Szkoły.

początek strony...

Rekrutacja do PSM I st. w ZPSM na rok szkolny 2019/2020

24.04.2019 r.

:: Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do PSM I st...

:: Ankieta dla kandydatów do PSM I st...

:: INFORMATOR dla kandydatów do ZPSM w Szczecinie w roku szkolnym 2019/2020...

początek strony...

Egzaminy wstępne do POSM II st. i PSM II st. w ZPSM - ważne informacje!

8.05.2019 r.

:: Harmonogram egzaminów teoretycznych...

:: Harmonogram egzaminów w Sekcji Instrumentów Klawiszowych i Harfy...

:: Harmonogram egzaminów w Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary...

:: Harmonogram egzaminów w Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji...

:: Harmonogram egzaminów na Wydziale Rytmiki i Wokalnym...

początek strony...

Rekrutacja do ZPSM na rok szkolny 2019/2020

19.01.2019 r.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie ogłasza rekrutację do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. (PSM I st.), Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (PSM II st.) oraz do jedynej w Szczecinie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (POSM II st.), która łączy zajęcia artystyczne z zajęciami ogólnokształcącymi (od roku szkolnego 2017/2018) na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz (od roku 2019/2020) na poziomie 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

Klasa 1 POSM II st. w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie przedmiotów artystycznych będzie realizować kształcenie na poziomie 1 klasy szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w zakresie przedmiotów ogólnokształcących - w związku z reformą edukacji - będzie kształciła na poziomie klasy 7 szkoły podstawowej.

 • Do klasy 1 POSM II st. mogą więc zdawać kandydaci:
 • - po 6 klasie OSM I st.,
 • - po 6 klasie (dział dziecięcy) lub po 4 klasie (dział młodzieżowy) SM I st. pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły       podstawowej w roku szkolnym 2018/2019,
 • - kandydaci bez przygotowania muzycznego - wyłącznie na wybrane specjalności pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły       podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.
 • W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęcie nauki w klasie 3 POSM II st. (poziom klasy pierwszej czteroletniego liceum) oraz w klasie 3 PSM II st. możliwe jest wyłącznie po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych z następujących przedmiotów artystycznych:
 • - w zakresie planowanej specjalności – przedmiot główny po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie       2 szkoły muzycznej II st.,
 • - fortepian po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie 2 szkoły muzycznej II st. (o ile nie jest to       przedmiot główny),
 • - kształcenie słuchu po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie 2 szkoły muzycznej II st.,
 • - zasady muzyki z elementami edycji nut po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie 2 szkoły       muzycznej II st.,
 • - literatura muzyczna po klasie 8 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub po klasie 2 szkoły muzycznej II st.
 • Ilość miejsc w klasie trzeciej POSM II st. będzie ograniczona.

Do klasy 1 PSM II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Do klasy 1 PSM I st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

:: Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do POSM II st. i PSM II st. na rok szkolny 2019/2020...

:: INFORMATOR dla kandydatów do ZPSM w Szczecinie w roku szkolnym 2019/2020...

:: Kurs Przygotowawczy rozpoczyna się 9 marca 2019 r. - INFORMATOR dotyczący Kursy Przygotowawczego...

:: plan zajęć na kursie przygotowawczym...

:: Egzamin wstępny do klasy I - Kształcenie Słuchu - dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym...

:: Egzamin wstępny do klasy I - Audycje Muzyczne - dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym...

:: Egzamin wstępny do klasy I dla kandydatów z bez przygotowania muzycznego...

:: Egzamin klasyfikacyjny do klasy III - Kształcenie Słuchu...

:: Egzamin klasyfikacyjny do klasy III - Zasady Muzyki z elementami edycji nut...

:: Egzamin klasyfikacyjny do klasy III - Literatura Muzyczna...

:: Egzamin klasyfikacyjny do klasy III - poszczególne specjalności...

początek strony...

Dzień Otwarty w POSM II st, i PSM II st.

20.02.2019 r.

:: plan lekcji otwartych - zajęcia ogólnokształcące i ogólnomuzyczne...

:: plan lekcji otwartych - zajęcia artystyczne...

początek strony...

Bella Ciao! - Klasa VI POSM II st., o naszej Szkole...

11.02.2019 r.

początek strony...

Wiosna biologów - grzyby i ich tajemnice

11.05.2018 r.

W odpowiedzi na zaproszenie Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, uczniowie klas pierwszych POSM II st., pod opieką nauczyciela biologii - p. Jadwigi Graczyk, wzięli udział we wspólnym poszukiwaniu wiosny w ramach wydarzenia "7. Wiosna Biologów". Tym razem w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody, nasi uczniowie poznawali wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących oraz ich tejemnice.

początek strony...

Lekcja fizyki w klasie 3 OSM II st.

16.01.2017

dualistyczna natura światła - dualizm korpuskularno-falowy


początek strony...

Debata Oxsfordzka - OSM II st. kontra Liceum Plastyczne (luty, 2015 r.)

16.01.2017

"Twórcy mogli tworzyć w PRL, ponieważ sztuka jest sferą wolności" - przeciwnik w debacie: Liceum Plastyczne

początek strony...

Lekcja zasad muzyki z elementami edycji nut w klasie 1 (O)SM II st.

10.01.2017

poznając zasady muzyki uczymy się ortografii zapisu muzycznego - wspomaga nas w tym TI

początek strony...

Zajęcia w bibliotece ZSM

11.01.2017

w bibliotece ZSM...
...i poza biblioteką - bajkowe spotkanie z dziećmi w szpitalu

początek strony...

Lekcja biologii w klasie 1 OSM II st.

10.01.2017

mikrokosmos w zasięgu ręki


chemia - zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim (kwiecień, 2012 r.)

początek strony...

Lekcja matematyki w klasie 5 OSM II st.

04.01.2017


działając na potęgach uczymy się logicznego myślenia

początek strony...

Lekcja informatyki w klasie 2 OSM II st.

04.01.2017

programowanie w Scratchu pomaga nam w uczeniu się myślenia algorytmicznego

początek strony...

Nasz pierwszy koncert!

8.01.2018początek strony...

Krasnoludki w Muzyku

25.04.2018 r.

początek strony...

Prasowy debiut uczniów ZPSM w Szczecinie

źródło: Kurier Szczeciński, 22-26.12.2017

***

***

początek strony...

copyright © 2011-2019 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie